Ποιοί είμαστε

Το Τμήμα μας αποτελείται από περισσότερους  από 25 εργαζόμενους (ακαδημαϊκό και υποστηρικτικό προσωπικό) καθώς και 17 υποψήφιους Διδάκτορες.