Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα σε εξαιρετικές υποψήφιες (-ους) να εκπονήσουν τη Διδακτορική τους Διατριβή. Στόχος του Τμήματος είναι η πλήρης προετοιμασία της Υποψήφιας (-ου) Διδάκτορος για μία αυτόνομη Ακαδημαϊκή καριέρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.