Κενές θέσεις στα δύο Εργαστήρια Ψ4612 – Ερευνητικές και Πειραματικές Μέθοδοι Μελέτης Συμπεριφορών Χρήσης Ουσιών και Ψ4616 – Ψηφιακή Ψυχική Υγεία του κ. Σπανάκη

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση του Διδάσκοντα: “Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις στα προαναφερθέντα Εργαστήρια. Όσοι/ες…