Όραμα και αποστολή

Όραμα μας είναι το Τμήμα Ψυχολογίας του ΠΚ να γίνει ένας πόλος αναφοράς για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της παραγόμενης έρευνας. Το Τμήμα Ψυχολογίας, για να παραμείνει στο πολύ καλό επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας που βρίσκεται σήμερα και να βελτιώσει τη θέση του στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη α) αναμορφώνει περιοδικά το πρόγραμμα των σπουδών που προσφέρει, λαμβάνοντας υπόψη του τις διεθνείς τάσεις, και β) βελτιώνει τις υποδομές του με οπτική να δώσει στους αποφοίτους του τις σωστές βάσεις για την επιστημονική και επαγγελματική καταξίωσή τους.

Σε γενικές γραμμές αποστολή του Τμήματος είναι:

  • Να παρέχει τη δυνατότητα σε υποψηφίους από διαφορετικά πολιτισμικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα να σπουδάσουν την επιστήμη της ψυχολογίας σε ένα υψηλότατο επίπεδο.
  • Να παράγει αποφοίτους που να είναι σε θέση να κατανοούν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο της ψυχολογίας καθώς και των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών.
  • Να παράγει αποφοίτους οι οποίοι να είναι ικανοί να μεταφέρουν την επιστημονική γνώση που έχουν αποκομίσει από τις σπουδές τους στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση με τους γύρω τους.
  • Να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών/τριών στη σύνθεση και κριτική αξιολόγηση τόσο θεωρητικών όσο και εμπειρικών δεδομένων της επιστήμης της ψυχολογίας.
  • Να παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη.
  • Να παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να επιδείξουν το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκομίσει στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους.
  • Να παράγει επιστήμονες, οι οποίοι θα κατέχουν ένα εύρος θεωρητικών, ερευνητικών αλλά και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων.
    • Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μας αποκτούν ικανοποιητική εκπαίδευση σε ερευνητικές μεθόδους σε διάφορα πεδία της Ψυχολογίας (π.χ., γνωστική ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία) μέσω των υποχρεωτικών εργαστηρίων και της ερευνητικής τους πτυχιακής που τους δίνουν απαραίτητα εφόδια για περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών τους δεξιοτήτων σε ακαδημαϊκό ή εφαρμοσμένο επίπεδο (π.χ., στο χώρο της κλινικής ψυχολογίας, της σχολικής, συμβουλευτικής, οργανωτικής και ψυχολογίας της υγείας). Σήμερα στο Τμήμα μας διεξάγεται έρευνα σε πολλά επιμέρους πεδία της Ψυχολογίας, όπως: Νευροεπιστήμη της συμπεριφοράς, Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχομετρία, Κλινική-Κοινοτική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία κ.ά.
  • Να προετοιμάσει τους αποφοίτους τόσο για επαγγελματική αποκατάσταση όσο και για περαιτέρω ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

Επαγγελματικές Προοπτικές

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους και τη λήψη πτυχίου, οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν άδεια άσκησης ψυχολόγου (χωρίς ειδικότητα) και, κατά συνέπεια, απολαύουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο με στόχο την απόκτηση εξειδίκευσης στην Ψυχολογία. Τέλος, μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις αποκτηθείσες γνώσεις τους για επαγγελματική ενασχόληση σε όμορες επιστημονικές περιοχές, όπως η εκπαίδευση, η ειδική αγωγή, οι ανθρώπινοι πόροι, το μάρκετιγκ, η διοίκηση κ.ά., μετά από κατάλληλη εκπαίδευση.

Επιπλέον το Τμήμα αξιοποιώντας την ερευνητική εμπειρία των μελών του σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Π.Κ. και τον ΟΚΑΝΑ προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης με τίτλο “Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις” τροφοδοτώντας την ελληνική κοινωνία με καταρτισμένους επαγγελματίες στο πεδίο των εξαρτήσεων.

Πέρα από τη δημιουργία αυτών των επαγγελματιών το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συμβάλλει στη λειτουργία και άλλων ΠΜΣ του Π.Κ. και έχει τροφοδοτήσει κατά καιρούς την ελληνική κοινωνία με εκπαιδευμένους επαγγελματίες στο πεδίο της κλινικής ψυχολογίας, της ψυχολογίας της υγείας και της σχολικής ψυχολογίας. Επίσης αρκετοί από τους αποφοίτους μας έχουν στελεχώσει ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα και φυσικά πάρα πολλοί έχουν διαγράψει ιδιαίτερα επιτυχή σταδιοδρομία ως επαγγελματίες ψυχολόγοι.