Επίτιμοι Διδάκτορες του Τμήματος​

Colwyn Trevarthen
Επίτιμος Διδάκτωρ – 1996Hans† Thomae
Επίτιμος Διδάκτωρ – 1997Sack Fritz
Επίτιμος Διδάκτωρ – 2006Antonio Fusco
Επίτιμος Διδάκτωρ – 2008