Όλγα Θεμελή

Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασα Νομικά στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ακολούθησα την κατεύθυνση της Ψυχολογίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές μου σπουδές στην Εγκληματολογία, στη Νομική σχολή Αθηνών και εργάστηκα ως ερευνήτρια στον τομέα κλινικής ψυχολογίας στο Vrije Universiteit Amsterdam, στο διεθνή μη κυβερνητικό οργανισμό Defence for Children International – ΝL και στη συνέχεια ως Ειδικός Επιστήμονας στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Πολίτη. Τα κύρια επιστημονικά μου ενδιαφέροντα εστιάζουν αφενός μεν σε ζητήματα της Σωφρονιστικής Ψυχολογίας και ιδίως στις επιπτώσεις των «Δεινών του εγκλεισμού» στην ψυχική υγεία των κρατουμένων, αφετέρου δε στις μαρτυρικές καταθέσεις και τη δικανική εξέταση των ανήλικων θυμάτων κακοποίησης.  

Επαγγελματική Εξέλιξη

 • Vrije Universiteit Amsterdam / Vakgroep Klinishe Psychologie (1997-1998)
  • Ερευνήτρια στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα “Preventie van suicides in detentie”
 • Defence for Children International – Section The Netherlands GO) (1999-2002)
  • Υπεύθυνη της έρευνας “Κids Behind Bars”
 • Συνήγορος του Πολίτη – Ανεξάρτητη Αρχή / Κύκλος για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2003-2007)
  • Ειδικός Επιστήμονας
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης (2002 – 2005)
  • Διδάσκουσα (Π.Δ. 407/80)
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης (2007 – μέχρι σήμερα)
  • Μέλος ΔΕΠ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις επιδράσεις που ασκεί ο εγκλεισμός στην ψυχική υγεία των κρατουμένων. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουν: α)στην αυτοχειρία κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας  και στα μέτρα πρόληψής της, β) στις συνέπειες της στέρησης της ελευθερίας στις γυναίκες κρατούμενες, στα παιδιά των  κρατουμένων που είτε διαμένουν με τι μητέρες τους στη φυλακή είτε τις αποχωρίζονται και γ)στην εκπαίδευσης των κρατουμένων ως μέτρο μείωσης της υποτροπής. Επιπρόσθετα μελετώ τα παιδιά ως μάρτυρες και θύματα κακοποίησης, τις καταθέσεις τους και την αρνητική επίδραση που ασκεί σε αυτές ο ποινικός μηχανισμός και τους ενδεδειγμένους τρόπος της δικανικής τους εξέτασης (forensic interview) προκειμένου να ανακληθούν αξιόπιστες κατάθεσες, να εκμαιευτεί τη ουσιαστικής αλήθειας και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της δευτερογενούς θυματοποίησής τους από το Ποινικό Σύστημα.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • «Development of “at a DIStance” Counseling Skills for professionals in the field of Counselling Women Victims of Violence or Abuse – DIS.CO», ERASMUS+ (2017-σήμερα).
 • «European Prison Observatory. Detention Conditions in the European Union», JUST/2011-2012/JPEN/AG – Application 4000002933 – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013-2015).
 • «Prevention and Fight Against Crime” – Trafficking in Human Beings –THB- HOME/2012/ISEC/AG/THB “Victims of Child Trafficking – Our Responsibility» (VICTOR), – Εuropean Public Law Center – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (02/2013 – 05/2014).
 • «Support for exchanging bets practices in the field of recruitment, selection, assessment and evaluation of personnel of the National Administration of Penitentiaries» – Twinning light project: RO 2007/IB/JH-16TL, Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V – IRZ (German Foundation for International Legal Cooperation) / Εuropean Public Law Center / European Commission  (2009-2010).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Θεμελή, Ό. (2017). Η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και ο κίνδυνος της νομικής πλάνης κατά τη διερεύνηση των ισχυρισμών των ανηλίκων θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης. Στο Ε. Λαμπροπούλου, Σ. Παπαμιχαήλ & Π. Σχίζας (επιμ.), Σύγχρονες τάσεις Αντεγκληματικής Πολιτικής Τιμητικό τόμο για τον καθ. Ά. Μαγγανά (σελ. 669-686). Εκδόσεις Παπαζήση: Αθήνα
 • Θεμελή, Ό. (2016). Η προανάκριση των σεξουαλικά κακοποιημένων ανηλίκων: οι πενήντα αποχρώσεις του μαύρου. Στο Γ. Μαργαρίτα (επιμ.), Έγκλημα και Ποινική Καταστολή σε εποχή κρίσης, Τιμητικό τόμο για τον καθ. Ν. Κουράκη (σελ. 2118-2132). Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα: Αθήνα – Κομοτηνή.
 • Θεμελή, Ό. (2014). Τα παιδία καταθέτει. Η δικανική εξέταση ανηλίκων μαρτύρων, θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος (ISBN 978-960-499-108-2).
 • Themeli, O. & Panagiotaki, M. (2014). Forensic interviews with children victims of sexual abuse: The role of the counselling psychologist. The European Journal of Counselling Psychology, 3(1), 1-19.
 • Giovazolias, T. & Themeli, O. (2013) Social learning conceptualization for substance abuse: Implications for therapeutic interventions The European Journal of Counselling Psychology, 3(1), 69-88.
 • Themeli, Ο. (2010). Women and the Pains of Imprisonment: Does Gender Matter?
  Ιn: A. Renshaw and E. Suárez (Εd.). Violent Crime and Prisons: Population, Health Conditions and Recidivism (pp. 227-238) Nova Publishers.
 • Giovazolias, T., &  Themeli, O. (2010).  Counseling in Prison: Problems and Challenges Ιn: A. Renshaw and E. Suárez (Εd.). Violent Crime and Prisons: Population, Health Conditions and Recidivism (pp. 255-266). Nova Publishers.