Γεώργιος Παναγής

Σύντομο Βιογραφικό

 Αποφοίτησα από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (1992) και από το Τμήμα Ψυχολογίας (1995) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Διδακτορική Διατριβή μου αφορούσε στη μελέτη του ρόλου της κοιλιακής ωχράς σφαίρας του εγκεφάλου στη συμπεριφορά ανταμοιβής και πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1992-1996). Το 1997-98 εργάστηκα ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Karolinska της Στοκχόλμης, όπου μελέτησα τις ψυχοτρόπους και εθιστικές δράσεις της νικοτίνης σε πειραματόζωα. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη των νευρωνικών συστημάτων ανταμοιβής και στο ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στην ανάπτυξη του εθισμού από ψυχοτρόπους ουσίες (π.χ. νικοτίνη, κανναβινοειδή) και στην εκδήλωση ψυχικών διαταραχών (διαταραχές διάθεσης) καθώς και στη μελέτη προστατευτικών και προδιαθεσικών παραγόντων στις διαταραχές χρήσης ουσιών.

Επαγγελματική Εξέλιξη

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης (1995-97, 1999-2000)
  • Διδάσκων με σύμβαση Π.Δ. 407
 • Karolinska Institute (1997-98)
  • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης (2000-σήμερα)
  • Μέλος ΔΕΠ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη των νευρωνικών συστημάτων ανταμοιβής και στο ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στην ανάπτυξη του εθισμού από ψυχοτρόπους ουσίες (π.χ. νικοτίνη, κανναβινοειδή) και στην εκδήλωση ψυχικών διαταραχών (διαταραχές διάθεσης) καθώς και στη μελέτη προστατευτικών και προδιαθεσικών παραγόντων στις διαταραχές χρήσης ουσιών.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης: «Interactions between exercise and brain reward systems: Consequences on drug addiction and synaptic function»
 • Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης: «Μελέτη επιδράσεων της κανναβιδιόλης σε διεργασίες ενίσχυσης και στις ενισχυτικές δράσεις εξαρτησιογόνων ουσιών με το πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού»
 • Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης: «Unraveling the molecular/cellular alterations and neuroadaptations developed after chronic treatment with lithium and aripiprazole: Implications for understanding the neurobiology and advancing the pharmacotherapy of bipolar disorders»
 • Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης: «Εκτίμηση της λειτουργίας της ενίσχυσης-ανταμοιβής μετά από οξεία και χρόνια χορήγηση σταθεροποιητικών της διάθεσης: Μελέτες με το πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού»
 • Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης: «Μελέτη του ρόλου υποτύπων των 5-ΗΤ2 υποδοχέων της σεροτονίνης στις ενισχυτικές ιδιότητες της κοκαΐνης»
 • Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης: «Μελέτη πιθανών ενισχυτικών δράσεων κανναβινοειδών μετά από οξεία χορήγηση και σε περιπτώσεις διαταραγμένης ομοιόστασης: Πειραματική μελέτη σε επίμυες»
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ): «Σύνθεση νέων αναλόγων κανναβινοειδών με πιθανή αναλγητική, ψυχοκινητική και ψυχοτρόπο δράση που δεν ακολουθείται από συμπεριφορά κατάχρησης» (Συνεργατικό πρόγραμμα με το Εργαστήριο Πειραματικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Παν/μίου Κρήτης και την φαρμακευτική εταιρεία Bristol).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Pitsilis, G., Spyridakos, D., Nomikos, G.G., & Panagis, G. (2017). Adolescent female cannabinoid exposure alters the reward-facilitating effects of Δ9-tetrahydrocannabinol and d-amphetamine in the adult male offspring. Frontiers in Neuropharmacology, Front. Pharmacol. 8:225. doi: 10.3389/fphar.2017.0022.
 • Katsidoni, V., Fotiadou, M., Pelecanou, M., Sagnou, M., & Panagis, G. (2014). Curcumin, demethoxycurcumin and bisdemethoxycurcumin differentially inhibit morphine’s rewarding effect in rats. Psychopharmacology, 231, 4467-4478.
 • Panagis, G., Mackey, B., & Vlachou, S. (2014). Cannabinoid regulation of brain reward processing with an emphasis on the role of CB1 receptors: a step back into the future. Front. Psychiatry 5:92. doi: 10.3389/fpsyt.2014.00092.
 • Mavrikaki, M., Kastellakis A., Schintu N., Nomikos, G.G., Svenningsson P., & Panagis, G. (2014). Effects of lithium and aripiprazole on brain stimulation reward and neuroplasticity markers in the limbic forebrain. European Neuropsychopharmacology, 24(4), 630-638.
 • Katsidoni, V., Kastellakis A., & Panagis, G. (2013). Biphasic effects of Δ9-tetrahydrocannabinol on brain stimulation reward and motor activity. International Journal of Neuropsychopharmacology, 16, 2273-2284.
 • Katsidoni, V., Anagnostou, I., & Panagis, G. (2013). Cannabidiol inhibits the reward-facilitating effect of morphine: involvement of 5-HT1A receptors in the dorsal raphe nucleus, Addiction Biology, 18, 286-296.
 • Katsidoni, V., Apazoglou, K., & Panagis, G. (2011). Role of serotonin 5-HT2A and 5-HT2C receptors on brain stimulation reward and the reward-facilitating effect of cocaine. Psychopharmacology, 213, 337-354.
 • Mavrikaki, M., Nomikos, G.G., & Panagis, G. (2010). Efficacy of the atypical antipsychotic aripiprazole in d-amphetamine-based preclinical models of mania, International Journal of Neuropsychopharmacology, 13, 541-548.
 • Fokos, S., & Panagis, G. (2010). Effects of Δ9-tetrahydrocannabinol on reward and anxiety in rats exposed to chronic unpredictable stress, Journal of Psychopharmacology, 24, 767-777.
 • Vlachou, S., Stamatopoulou, F., Nomikos, G.G., & Panagis, G. (2008). Enhancement of endocannabinoid neurotransmission through CB1 cannabinoid receptors counteracts the reinforcing and psychostimulant effects of cocaine, International Journal of Neuropsychopharmacology, 11, 905-923.