Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στους πιο κάτω συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις

Το πρόγραμμα Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις είναι υπό την εποπτεία του Τμήματος Ψυχολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής τού Πανεπιστήμιου Κρήτης, καθώς και με τον ΟΚΑΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα…

Δ.Π.Μ.Σ. Εγκέφαλος και Νους

Το Διατμηματικό πρόγραμμα Εγκέφαλος και Νους είναι υπό την εποπτεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα…

Δ.Π.Μ.Σ. στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Το Δι-Ιδρυματικό πρόγραμμα Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία είναι υπό την εποπτεία του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Παν/μίου Αθηνών, του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Παν/μίου και του Τμήματος Ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα…