Σπουδές

Το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει σύγχρονα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Κύρια επιδίωξή μας είναι η άριστη κατάρτιση των φοιτητριών και φοιτητών μας με βάση τα υψηλότερα διεθνή κριτήρια, καθώς και η συνεχής ανανέωση και βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών μας με βάση τις διεθνείς εξελίξεις στην επιστήμη της Ψυχολογίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει 4ετή προγράμματα σπουδών στην Ψυχολογία που διακρίνονται για την ευρύτητα του περιεχομένου τους και την έμφαση σε θεωρητική, εργαστηριακή και ερευνητική κατάρτιση των φοιτητριών (-τών) του.

Διαβάστε περισσότερα…

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ψυχολογία των Εξαρτήσεων και συνεργάζεται σε με άλλα Τμήματα και Φορείς σε δύο ακόμη μεταπτυχιακά προγράμματα.

Διαβάστε περισσότερα…

Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ σχεδόν σε όλα τα σύγχρονα πεδία έρευνας στην Ψυχολογία.

Διαβάστε περισσότερα…