ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Παρακαλούμε δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις. Ενημερώσεις Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Ρέθυμνο): https://www.lib.uoc.gr/news/announcement-1710492363-116178-19868.tkl Απογευματινές διαδικτυακές ενημερώσεις για μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες (Ρέθυμνο): https://www.lib.uoc.gr/news/announcement-1710491900-406046-19518.tkl