Παράταση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση

Παρακαλώ δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο που αφορά στη παράταση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση για τις κατηγορίες…