Έρευνα

Η έρευνα στο Τμήμα Ψυχολογίας αποτελεί ισχυρό σημείο της φυσιογνωμίας του τμήματος. Όλα τα μέλη του Τμήματος είναι ερευνητικά ενεργά ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών τους ασκούν επίδραση τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Οι ερευνητές του Τμήματός μας μελετούν τα ψυχολογικά φαινόμενα εφαρμόζοντας διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως πειραματικά σχέδια, συσχετιστικές μελέτες, διαχρονικές μελέτες, αλλά και ποιοτικές και συμμετοχικές μελέτες. Επιπρόσθετα, η έρευνα στο Τμήμα Ψυχολογίας κινείται εξίσου στα πεδία της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας, ενώ διακρίνεται και για τον έντονο διεπιστημονικό της προσανατολισμό. Απόρροια αυτής της δυναμικής, είναι η ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών με καταξιωμένους ερευνητές, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού, όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Βραζιλία, η Αυστραλία, κ.ά.

Το όραμά μας

Το όραμα του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης είναι να αναπτύξει ένα αξιοσημείωτο διεθνές ερευνητικό προφίλ, το οποίο θα παρέχει νέα γνώση αναφορικά με τα ψυχολογικά φαινόμενα μέσα από το πρίσμα σύγχρονων θεωρητικών μοντέλων και ερευνητικών τεχνικών, που θα βοηθήσουν να κατανοήσουμε και να βελτιώσουμε την ψυχική υγεία των ατόμων.