Γ’ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αίτηση. Υπεύθυνη δήλωση. Εντολή εξουσιοδότηση. Καρτέλα φοιτητή/φοιτήτριας. Σημαντική διευκρίνιση: Όπου στην παραπάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρεται “students’web”…