Συντονιστική/Ενημερωτική Συνάντηση για τους Φοιτητές που έχουν Επιλεγεί κατά τον «Α’ Κύκλο» Του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Παρακαλώ δείτε το παρακάτω αρχείο για περισσότερες πληροφορίες Ανακοίνωση Συντονιστικής Ενημερωτικής Συνάντησης Α’ Κύκλου

Υπενθύμιση Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης Α΄ κύκλου

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για τον Α’ κύκλο πρακτικής άσκησης είναι η 23η…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «α’ κύκλος» πρακτικής άσκησης φοιτητών Ψυχολογίας ακ. Ετος 2022-2023

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία…