Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Αικατερίνη Βενιανάκη
Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Ε.Π.
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.109 (1ος Όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77518
Μαρία Γεωργιάδη
Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Ε.Π.
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.109 (1ος Όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77530
Γεώργιος Κανδύλης
Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Ε.Π.
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.113 (1ος Όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77539
Παναγιώτης Σπανάκης
Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Ε.Π.
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.112 (Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων, 1ος όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77527