Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Αικατερίνη Βενιανάκη
Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Ε.Π.
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Γραφείο: Α1.109, (1ος Όροφος, κτήριο Α1)
  • 28310 – 77518
Μαρία Γεωργιάδη
Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Ε.Π.
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Γραφείο: Α1.109 (1ος Όροφος, κτήριο Α1)
  • 28310 – 77530
Γεώργιος Κανδύλης
Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Ε.Π.
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Γραφείο: Α1.113 (1ος Όροφος, κτήριο Α1)
  • 28310 – 77539