Βενιανάκη Αικατερίνη

Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασα Παιδαγωγικά και Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Κρήτης αντίστοιχα και ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στον τομέα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογία Έρευνας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκπαιδεύτηκα στη συστημική προσέγγιση στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων (Κ.Ψ.Υ., 1998-2004) και συμμετείχα στη θεραπευτική ομάδα του Κέντρου (2001-2003). Ήμουν επιμορφώτρια σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας κατόπιν εκπαίδευσής και επιμόρφωσής μου (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Σχολές Γονέων, Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικών, κ.ά).

Επαγγελματική Εξέλιξη

 • Σχολεία Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Τμήματα Ένταξης (1988-2004).
  • Εκπαιδευτικός (ΠΕ70)
 • ΚΕΔΔΥ Χανίων (2004-2017)
  • Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής/ Προϊσταμένη (2008-2017)
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης (2017 – Σήμερα)
  • Ε.Δ.Ι.Π

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία και συγκεκριμένα στο πεδίο της Νοημοσύνης, της αξιολόγησης και παρέμβασης σε μαθητές/τριες με Μαθησιακές Δυσκολίες, με προβλήματα συναισθήματος και συμπεριφοράς, με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητας και παρεμβάσεις σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Venianaki, A., & Doulia, A. (2016). The content of Collaboration between general education teachers and co-teachers in Elementary Schools. Journal of Education & Social Policy, 3 (3), 88-96.
 • Venianaki, A., & Zervakis, S. (2015). Collaboration Practices between Special Education Teachers and Mainstream Teachers in Secondary Education. Journal of Education & Social Policy, 2 (6), 42-46.
 • Doulia, A., & Venianaki, A. (2015). Using Incomplete Tales in Group Role-Playing to Educate Teachers against School Bullying. International Journal of Humanities and Social Science, 5, 6(1), 51-56.
 • Venianaki, A. (2014). Parents’ and teachers ‘agreement on behavior problems in children with reading problems. In C. Pracana (ed.). Psychological Applications and Developments: Proceedings. Advances
  in Psychology and Psychological Trends, Series (pp.165-173). Lisbon: in Science Press.
 • Venianaki, A. (2014). Parents’ and teachers ‘agreement on behavior problems in children With reading problems. Paper presented at the International Psychological Applications Conference and trends (InPact). World Institute for Advanced Research and Science, (pp.119- 123), Porto, Portugal, 4-6 April.
 • Βενιανάκη, Α. (2011). Αποκωδικοποίηση και αναγνωστική κατανόηση αγοριών-κοριτσιών Γ΄ τάξης Δημοτικού στην επαρχία Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης. Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία (ΣΚΕΨΥ) 4, 275-297.
 • Βενιανάκη, Α. (2005). Έλεγχος και Ανθεκτικότητα του Εγώ. Προσαρμογή του τεστ Προσωπικότητας Common Language Q-Set σε ελληνικό πληθυσμό». Επιστήμες Αγωγής, 2, 103-118.