Πρόγραμμα Erasmus+

Τα προγράμματα Erasmus+ και Erasmus Placement, δίνουν τη δυνατότητα στις φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος, να εκπονήσουν μέρος των σπουδών τους ή της πρακτικής τους άσκησης σε Πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού. Μέσω του προγράμματος, οι φοιτητές μας επεκτείνουν τους ακαδημαϊκούς τους ορίζοντες και έρχονται σε πρώτη επαφή με τη διεθνή έρευνα και διδασκαλία στην επιστήμη της Ψυχολογίας.