Οργάνωση Τμήματος

Στέλλα Γιακουμάκη
Πρόεδρος Τμήματος
  • Γραφείο: A1.103, 1ος όροφος, κτίριο Α1
  • 28310 – 77541
sgiakoumaki@uoc.gr
Μανόλης Δαφέρμος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
  • Γραφείο: Α5.006 (Ισόγειο, κτήριο Α5, ΣΚΕ)
  • 28310 – 77521
mdafermo@uoc.gr
Χρυσούλα Κουταλά
Προϊσταμένη Γραμματείας
  • Γραφείο: A1.007, ισόγειο, κτίριο Α1
  • 28310 – 77543
xkoutala@uoc.gr

Η Συνέλευση του Τμήματος, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Εσωτερικός Κανονισμός Τμήματος