Οργάνωση Τμήματος

Θεανώ Κοκκινάκη​
Πρόεδρος Τμήματος

Γραφείο: Α1.111 (1ος Όροφος, κτήριο Α1)

Τηλ: 28310 – 77536

kokkinaki@uoc.gr
Σοφία Τριλίβα
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Γραφείο: A1.102 (1ος όροφος, κτήριο Α1)

Τηλ: 28310 – 77542

triliva@uoc.gr
Γεωργία Κουκουράκη
Προϊσταμένη Γραμματείας
  • Γραφείο: A1.007, ισόγειο, κτίριο Α1
  • 28310 – 77543
gkoukouraki@uoc.gr

Η Συνέλευση του Τμήματος, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.