Αξιολόγηση Τμήματος

Στο Τμήμα πραγματοποιήθηκε εσωτερική αξιολόγηση το 2009 και το 2019 και εξωτερική αξιολόγηση το 2013, κατά τις οποίες επισημάνθηκαν ζητήματα που η επίλυσή τους έχει συμβάλει στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας στο Τμήμα μας. Τα πλήρη κείμενα των αξιολογήσεων είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους.

  • Εσωτερικές Αξιολογήσεις (2009), (2019)
  • Εξωτερικές Αξιολογήσεις (2013)
  • Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών (2020)