9η συνάντηση του TοtT, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

“Επιστημονικός Εγγραμματισμός στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης: Γλωσσικές και Εννοιολογικές Προϋποθέσεις Κατανόησης της Επιστημονικής Γλώσσας & Γνώσης“, Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί:…

Διαδικτυακή εκδήλωση “Η Ψηφιακή Τεχνολογία στην Ψυχολογία: Νέοι Ορίζοντες Έρευνας και Επαγγελματικής Εξέλιξης”

Το Τμήμα Ψυχολογίας σε συνεργασία με την Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας (ΔΟ.ΔΙ.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης την Πέμπτη 2-6-22 και ώρα…

Τρίτη εισήγηση Διεπιστημονικού Σεμιναρίου ΣΚΕ, “Η νέα γενιά στην εποχή των διαδοχικών κρίσεων”

Η τρίτη συνάντηση του κύκλου σεμιναρίων της Σ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Η νέα γενιά στην εποχή των διαδοχικών…