Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας του Π.Κ.: προσεγγίσεις και προτάσεις.

στο πλαίσιο των διαλέξεων και εργαστηρίων για τη Χρήση Μη Σεξιστικής Γλώσσας την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 στις 16:00. Παρακαλούμε συνδεθείτε εδώ. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων…

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει τη συνέχιση του θεσμού «Διεπιστημονικό Σεμινάριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών»,…