Διεπιστημονικό Σεμινάριο Σ.Κ.Ε. για το Χ.Ε. 2021-2022

Ανακοίνωση διεπιστημονικού σεμιναρίου Σ.Κ.Ε. Τρίτη εισήγηση 14-12-2021 με τίτλο «Τηλεκπαίδευση εκτάκτου ανάγκης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης: Η οπτική των φοιτητών/τριών και οι…

ΣΚΦ_Κύκλος Σεμιναρίων με τίτλο “Φοιτητική ζωή: Οδηγός Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων”

“Το Κέντρο Γραφής και το ΣΚΦ Ρεθύμνου συνδιοργανώνουν Κύκλο Σεμιναρίων με τίτλο “Φοιτητική ζωή: Οδηγός Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων” για το Xειμερινό…

Κύκλος σεμιναρίων “Δεξιότητες Μελέτης”

Κατά το Xειμερινό Aκαδημαϊκό Eξάμηνο 2021-2022, το Κέντρο Γραφής της Φιλοσοφικής Σχολής και το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών – Παράρτημα Ρεθύμνου,…

Δράσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου

Σεμινάριο του ΣΚΦ “Από το Zoom στα αμφιθέατρα.. πρακτικός οδηγός διαχείρισης αλλαγών” Αφίσα Δήλωση Ομάδες του ΣΚΦ Αφίσα Δήλωση