Αναστολή διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας Πανεπιστημίου Κρήτης 25/1/22

Ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης: Κατόπιν της ανακοίνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών (δείτε εδώ), αναστέλλεται η εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία…