Φοιτητικά Θέματα

Οι Φοιτήτριες (-τές) του Τμήματος Ψυχολογίας δεν διακρίνονται μόνο για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Επιδίωξη του Τμήματος είναι η συνολική ανάπτυξη – διαμόρφωση μιας ακαδημαϊκής προσωπικότητας με επιστημονική κρίση, κοινωνική ευθύνη και πολιτιστική άποψη. Οι φοιτήτριές (-τές) μας διαπρέπουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα που συμμετέχουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και αποτελούν τους καλύτερους «πρεσβευτές» του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης.