Μανόλης Τζανάκης

Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασα δημοσιογραφία στην Αθήνα και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου πραγματοποίησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές και υποστήριξα τη διδακτορική μου διατριβή, με θέμα τη μετάβαση από το ασυλικό στο κοινοτικό μοντέλο ψυχικής υγείας. Τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα θεσμικής οργάνωσης της ψυχικής υγείας, σωματικών πρακτικών και πρακτικών εαυτού καθώς και σχέσης υποκειμενικότητας και σπορ αναψυχής.

 

Επαγγελματική Εξέλιξη

Πανεπιστήμιο Κρήτης:

2023 - σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας.

2009 - 2022: Μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Κοινωνιολογίας.

2005 - 2009: Διδάσκων βάσει του Π.Δ.407/80 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας.

2004 - 2005: Διδάσκων βάσει του Π.Δ.407/80 στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών.

ΑΤΕΙ Κρήτης:

2003-2005: Συμβασιούχος Διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.

Εθνικό Σύστημα Υγείας:

2006 - 2009: Κοινωνιολόγος στο Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ.) νομού Ρεθύμνης.

2004 - 2006: Κοινωνιολόγος στην Κεντρική Υπηρεσία της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κοινωνιολογία της ψυχικής υγείας καθώς και στις κοινωνικές συνδηλώσεις του σώματος, της υποκειμενικότητας και των σύγχρονων πρακτικών εαυτού. Πιο συγκεκριμένα οι έρευνές μου επικεντρώνονται στη μετάβαση από το ασυλικό ψυχιατρικό μοντέλο που βασίζεται στον εγκλεισμό στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων εκδοχών κοινοτικής ψυχικής υγείας. Με ενδιαφέρουν επίσης οι σύγχρονες πρακτικές εαυτού όπως αυτές εμφανίζονται στο πεδίο της αναψυχής και των σπορ.

Ερευνητικά Προγράμματα

- 01.06.1998 – 31.08.2000: TSER: Self-employment activities concerning women and minorities: their success or failure in relation to social citizenship policies.

- 2012 έως 2015: Ανίχνευση Κρίσιμων Διεπιστημονικών Διασυνδέσεων σε Γηράσκουσες Κοινωνίες»(ICILAS/MIS 380266).

- 2016-1019: Améliorer les réseaux professionnels pour la sante mental des personnes âgées atteints de troubles psychiques en Europe, (2016-1-LU01-ΚΑ204-013827).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Tzanakis, M. (2022). The Concept of Ulysses as An Understanding Form of Mental Illness in Individualized Societies: Testimonies in the Greek Post-Asylum Era. Psychology and Behavioral Sciences International Journal, 20(1): 556029.

Vavvos, A, Tzanakis, M, Triliva, S. (2022). From the World of Falsehood to the World of Truth: Recovery and reflexivity in Clubs of Families with Alcohol-related Problems in Crete. Journal of Community Psychology: 1-7.

Siettou, E., Paraskevopoulou, S., Tzanakis, M. and Perdicari, E. (2022). Self-Care? Narratives of Patients Diagnosed with Schizophrenia and the Issue of the Identity-management. Journal of Sociology and Social Work, 10(2).

Perdikari, E. Paraskevopoulou, St., Tzanakis, M. (2022). Depression and Perspectives of Life of the Elderly in Greece. Agora Psycho-Pragmatica, 15 (1): 1-12.

Tzanakis, Μ., Valasaki, M., Moraitou, M., Kelemen, G., Gavrila-Ardelean, M., Deloyer, J., Hanon, C., Hunstinx, N., Tournier, I., Vaseur-Bacle, S., Maes, C. and Fond-Harmant, L. (2019). Sociocultural and Organizational Dimentions of Mental Health Networks for Older Adults towards new Formations”. Agora Psycho-Pragmatica, 13(1): 55-63.

Tzanakis, M. (2016). Nature, corps et soi sous la surface de la mer. La plongée sou-marine comme pratique de soi. Loisir et Société/Society and Leisure, 39(3) : 451-466.

Tzanakis, M., Savvakis, M. and Alexias, G. (2016). Mastectomy and Voluntarism: From the Individualized Self to Solidarity Groups in Greek Women with Breast Cancer. In W. Armstrong (Ed.), Breast Cancer: Risk Assessment, Treatment and New Developments. New York: Nova Science Publishers, 51-88.

Tzanakis, M. (2014). Gérer son « soi souffrant » : pédagogie d’autonomie et expérience psychiatrique. Socio-logos, Revue de l’assotion francaise de sociologie, 9 (mis en lighe le 19 avril 2014). URL : http://socio-logos.revues.org/2872

Αλεξιάς, Γ., Τζανάκης, Μ. και Χατζούλη, Α. (επιμ.) (2014). Σώμα υπό επιτήρηση. Ηθικές και πολιτικές συνδηλώσεις της ιατρικής τεχνολογίας και της κοινωνικής φροντίδας. Αθήνα: Πεδίο.

Τζανάκης, Μ. (2012). Ψυχική ασθένεια και σύγχρονες πρακτικές του εαυτού. Μία μαρτυρία ζωής, Αθήνα: Πεδίο.

Τζανάκης, Μ. (2008). Πέραν του ασύλου. Η κοινοτική ψυχιατρική και το ζήτημα του υποκειμένου. Αθήνα: Συνάψεις.

Savvakis, M. and Tzanakis, M. (2004). The Researcher, the Field and the Issue of Entry: Two Cases of Ethnographic Research Concerning Asylums in Greece. Sociology Research on line, 9(2).

Μαθήματα που Διδάσκω στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ποιοτικές Μέθοδοι Στις Κοινωνικές Επιστήμες (Ψ-2204)

 

Κοινωνία, Κοινότητα και Ψυχική Υγεία: Διερεύνηση και Μάθηση Μέσα από την Κοινοτική Προσφορά (Ψ4615, εργαστήριο, σε συνεργασία με την Σοφία Τριλίβα)

 

Μαθήματα που Διδάσκω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ποιοτική Μεθοδολογία στην Μελέτη των Εξαρτήσεων (ΚΠΕ-07, σε συνεργασία με την Σοφία Τριλίβα)