Παναγιώτα Δημητροπούλου

Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασα Ψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια στο ίδιο τμήμα, πραγματοποίησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές ειδίκευσης στην Σχολική Ψυχολογία, καθώς και τη διδακτορική μου διατριβή στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και στη δημιουργίας κινήτρων σε μαθητές με ή χωρίς δυσκολίες στη μάθηση ή/και ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα, στα ακαδημαϊκά συναισθήματα που αναδύονται στη σχολική τάξη κατά την εκπαιδευτική πράξη, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας μαθητών με ή χωρίς δυσκολίες, στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και στις επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εκφοβισμού.

Επαγγελματική Εξέλιξη

 • Διαγνωστική & Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» (1999-2014)
  • Σχολικός Ψυχολόγος
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου (2011-2015)
  • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2015 – 2017)
  • Μέλος ΔΕΠ
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης (2017 – σήμερα)
  • Μέλος ΔΕΠ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στην διερεύνηση ψυχοκοινωνικών μεταβλητών που σχετίζονται με τη σχολική τάξη και την προσαρμογή παιδιών με ή χωρίς δυσκολίες μάθησης. Πιο συγκεκριμένα ασχολούμαι με την επίδραση των κινήτρων και τα ακαδημαϊκά συναισθήματα που αναδύονται κατά τη μάθηση, όσο και με τη διερεύνηση μεταβλητών που σχετίζονται με την ψυχοσυναισθηματική προσαρμογή των μαθητών και την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας στο σχολικό πλαίσιο όπως π.χ.η ενσυναίσθηση,  ο εκφοβισμός, η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών κ.ά. Τέλος, η ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβατικών προγραμμάτων αποτελούν βασικό πεδίο των μέχρι τώρα επιστημονικών μου ενδιαφερόντων.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Neo-PRISM-C: NEurodevelopmental Optimal-Predictors, Risk factors, and Intervention from a Systems approach to Maladjustment in Children. Marie Skłodowska-Curie Actions-Innovative Training Networks (ITN). [2018-2022]
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» και Διαγνωστική & Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» – Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά 0-3.11 ετών κατοίκους Κυκλάδων (Πάρος, Αντίπαρος, Μήλος) και 4ο Διαμέρισμα Αθηνών. [2011-2015]
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ψυχολογίας και Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής- «Εκπαίδευση παιδιών ΡΟΜΑ στη περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου» (2007-2013) σε συνεργασία με το ( [2007-2013]

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Fousiani, K., Michaelides, M., & Dimitropoulou, P. (2018). The effects of ethnic group membership on bullying at school: when do observers dehumanize bullies?. The Journal of social psychology, 1-12.
 • Fousiani, K., Dimitropoulou, P., & Michaelides, M.P. (2016). Controlled Motivational Orientation and Prejudice: The Mediating Role of Dehumanization. Swiss Journal of Psychology, 75, 97-107.
 • Fousiani, K., Dimitropoulou, P., Michaelides, M.P. & Van Petegem, S. (2016). Perceived Parenting and Adolescent Cyber-Bullying: The Intervening Role of Need Satisfaction, Empathy and Dehumanization. Journal of Child and Family Studies, 25(7), 2120–2129.
 • Δημητροπούλου, Π. (2013). Σχολικές τάξεις και διαφοροποιημένη διδασκαλία: προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης. Στο Δ. Φιλιππάτου & Σ. Παντελιάδου (Επιμ.), Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές (σελ. 121-148). Αθήνα: Πεδίο.
 • Φιλιππάτου, Δ., Δημητροπούλου, Π., Χαμάουι, Μ., Καλπαδάκη, Α., Παπακωνσταντίνου, Γ., Γουρδομιχάλη, Ρ., Τζανετή, Σ., Σιδερίδης, Γ., Διαμαντή, Μ., Σκουρογιάννη Γ., Widdershoven-Zervaki, M.A., & Ζωγράφου, Φ. (2013). Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά 0-4 ετών: Μια εναλλακτική πρόταση στο χώρο της ψυχικής υγείας. Στο Μ. Βλασσοπούλου, Ε. Μάντακα-Brinkmann και Β. Μύρκος (Επιμ.), Λογοθεραπεία: Διεπιστημονική θεώρηση (σελ. 110-117). Αθήνα: Εκδόσεις Βήτα.
 • Hatzichristou, C., Issari, P., Lykitsakou, K., Lampropoulou, A., & Dimitropoulou,P. (2011). The development of a multi-level model for crisis prevention and intervention in the Greek educational system. School Psychology International, 32(5), 464–483.
 • Χατζηχρήστου, Χ. (Επιμ.). (2011). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή – Πρόγραμμα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική κοινότητα. Εκπαιδευτικό Υλικό Ι, ΙΙ και ΙΙΙ για την Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία, την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγγραφική ομάδα: