Αικατερίνη Πετκανοπούλου

Σύντομο βιογραφικό

Σπούδασα Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχολογία της κοινωνικής παρέμβασης στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας (Ισπανία). Στο ίδιο πανεπιστήμιο ολοκλήρωσα και τη διδακτορική μου διατριβή με θέμα την επίδραση της κοινωνικής ισχύος στη συναισθηματική́ εμπειρία και έκφραση. Εργάστηκα ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια και διδάσκουσα στο τμήμα κοινωνικής ψυχολογίας του πανεπιστημίου της Γρανάδας και έπειτα στο τμήμα ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις διομαδικές σχέσεις, την κοινωνική ταυτότητα και τα συναισθήματα καθώς και στη μελέτη των επιπτώσεων της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας.  

Επαγγελματική εξέλιξη

Πανεπιστήμιο Κρήτης (2021 - )

  • Επίκουρη καθηγήτρια, τμήμα ψυχολογίας

Πάντειο πανεπιστήμιο κοινωνικών και πολιτικών επιστημών (2017-2021)

  • Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, τμήμα ψυχολογίας
  • Διδάσκουσα, τμήμα ψυχολογίας «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού»

Πανεπιστήμιο Γρανάδας (Universidad de Granada), Ισπανία (2016)

  • Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, τμήμα κοινωνικής ψυχολογίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θεματικές της κοινωνικής ψυχολογίας όπως η κοινωνική ισχύς, η κοινωνική και οικονομική ανισότητα, τα συναισθήματα και οι κοινωνικές ταυτότητες. Μεγάλο μέρος της έρευνάς μου αφορά στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ανισότητας σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης. Επιπλέον, μελετώ τους προβλεπτικούς παράγοντες και τις διαδικασίες που εξηγούν τη συμμετοχή των πολιτών σε συλλογικές δράσεις και τη στήριξη κοινωνικών πολιτικών που στοχεύουν στη μείωση των ανισοτήτων. Η έρευνα μου βρίσκει εφαρμογή σε ποικίλα πλαίσια όπως για παράδειγμα οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι διομαδικές σχέσεις καθώς και εργασιακά και οργανωσιακά πλαίσια.

Ερευνητικά προγράμματα

  • Ερευνητικό έργο ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών “Perceived threat and injustice: Two different appraisal-based and emotional pathways to react to economic inequality”. 2020-2023

European Association of Social Psychology Seedcorn Grant “How emotions shape economic inequality: Effects of emotional expressions on support for redistribution”. 2020-2021

Δημοσιεύσεις

Petkanopoulou, K., Chryssochoou, X., Zacharia, M., & Pavlopoulos, V. (in press) Collective Disadvantage in the Context of Socioeconomic Crisis in Greece: The Role of System-directed Anger, Politicians-directed Anger, and Hope in normative and non-normative collective action participation. Journal of Community & Applied Social Psychology

Petkanopoulou, K., Wildschut, T., & Sedikides, C. (2021). Nostalgia and Biculturalism: Host-Culture Nostalgia Fosters Bicultural Identity Integration. Journal of Cross-Cultural Psychology. 52, 184-191. https://doi.org/10.1177/0022022120988345

Rodríguez-Bailón, R., Sánchez-Rodríguez, A., García-Sánchez, E., Petkanopoulou, K., & Willis, G.B. (2020). Inequality is in the air: Contextual psychosocial effects of power and social class. Current Opinion in Psychology, 33, 120-125. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.07.004.

Petkanopoulou, K., Rodríguez-Bailón, R., Willis, G. B., & Van Kleef, G. A. (2019). Powerless people don't Yell but tell. The effects of social power on direct and indirect expression of anger. European Journal of Social Psychology, 49, 533-547. https://doi.org/10.1002/ejsp.2521.

Petkanopoulou, K., Sanchez-Rodríguez, A., Willis, G. B., Chryssochoou, X., & Rodríguez-Bailón, R. (2018). Two countries in crisis: Economic inequality in EU and disidentification with the European identity. Journal of Cross-Cultural Psychology, 49, 888-906. https://doi.org/10.1177/0022022117751201.

Petkanopoulou, K., Willis, G. B., & Rodriguez-Bailón, R. (2016). The emotional side of power(lessness). In M. Bukowski, I. Fritsche, A. Guinote, & M. Kofta. Coping with lack of control in a social world. UK: Current issues of social psychology, Psychology Press.

Willis, G. B., Carretero-Dios, H., Rodríguez-Bailón, R., & Petkanopoulou, K. (2016). Spanish version of the generalized sense of power scale [Versión española de la escala de sensación de poder general]. Revista de Psicología Social, 31, 554-588.https://doi.org/10.1080/02134748.2016.1190131.

Marques-Fagundes, A., Megías, J. L., García-García, D., & Petkanopoulou, K. (2015). Ambivalent sexism and egalitarian ideology in perception of psychological abuse and (in)vulnerability to violence]. Revista de Psicología Social, 30, 31-59. https://doi.org/10.1080/02134748.2014.991519.

Petkanopoulou, K., Willis, G. B., & Rodriguez-Bailón, R. (2012). Controlling Others and Controlling oneself: Social Power and Emotion Suppression. Revista de Psicología Social, 27, 305-316. https://doi.org/10.1174/021347412802845586 .

Διδασκαλία

Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Κοινωνική Πειραματική Ψυχολογία Ψ2501 (Υ)

Κοινωνική Ταυτότητα & Διομαδικές Σχέσεις Ψ3518 (Ε)

Κοινωνικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες του συναισθήματος (Εργαστήριο)

Κοινωνική και πολιτική ψυχολογία των ανισοτήτων (Σεμινάριο)