Κούτρα Αικατερίνη

Σύντομο Βιογραφικό

 Σπούδασα Ψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στη συνέχεια, πραγματοποίησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο ΠΜΣ στην Κοινωνική Ψυχιατρική – Παιδοψυχιατρική του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ πραγματοποίησα τη διδακτορική μου διατριβή στον Τομέα Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχω εκπαιδευθεί στη Συστημική-Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία στη Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας του ΨΝΑ και στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία στο ΕΠΙΨΥ. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται αφενός στη μελέτη των ενδοοικογενειακών σχέσεων, το σχεδιασμό και την εφαρμογή επιλεγμένων ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε οικογένειες ατόμων με μείζονες ψυχικές διαταραχές, και αφετέρου, στη μελέτη της επίδρασης ψυχοκοινωνικών παραγόντων στη γνωσιακή και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.

Επαγγελματική Εξέλιξη

 • Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πειραιώς (2005-2008)
  • Ψυχολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης με σύμβαση ανάθεσης έργου
 • Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης (2009-2010)
  • Ψυχολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης με σύμβαση ανάθεσης έργου σε ερευνητικά προγράμματα (Μελέτη ΡΕΑ)
 • Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης, Δήμος Ηρακλείου (2010-2017)
  • Ψυχολόγος, Μόνιμη Υπάλληλος σε θέση ΠΕ1 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ με Α΄ Βαθμό στη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης (2017-Σήμερα)
  • Μέλος ΔΕΠ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη των ενδοοικογενειακών σχέσεων ατόμων με μείζονες ψυχικές διαταραχές, το σχεδιασμό και την εφαρμογή επιλεγμένων ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση του οικογενειακού κλίματος, καθώς επίσης στην εκτίμηση των στάσεων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι στα άτομα με ψυχικές διαταραχές. Επιπλέον, ασχολούμαι με τη μελέτη της επίδρασης πρώιμων ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντικών εκθέσεων στη γνωσιακή και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών από τη βρεφική έως και τη σχολική ηλικία.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • H2020-EU.3.1.1. - Understanding health, wellbeing and disease, Early Life Stressors & Lifecycle Health (LIFECYCLE), 2017-2021. Ρόλος στο πρόγραμμα: Συντονίστρια πρωτοκόλλου εναρμόνισης δεδομένων νευροαναπτυξιακής αξιολόγησης των παιδιών που συμμετέχουν στη Μελέτη ΡΕΑ [2018-2019]
 • Πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης παχυσαρκίας και διαταραχών νευροανάπτυξης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης. Υπουργείο Υγείας, ΕΣΠΑ 2007-2013. Περίοδος χρηματοδότησης: 2011-2014. Ρόλος στο πρόγραμμα: Συντονίστρια πρωτοκόλλου νευροαναπτυξιακής αξιολόγησης παιδιών ηλικίας 4 ετών με τις Κλίμακες Εκτίμησης Παιδικών Δεξιοτήτων McCarthy (McCarthy Scales of Children’s Abilities) [2011-2013]
 • EU FP7-2008-ENV-1.2.1.4: Genomics biomarkers of environmental health (EnviroGenomarkers): 2008-2013. Ρόλος στο πρόγραμμα: Συντονίστρια πρωτοκόλλου νευροαναπτυξιακής αξιολόγησης παιδιών ηλικίας 18 μηνών με τις Κλίμακες Βρεφικής και Νηπιακής Ανάπτυξης Bayley-III (Bayley Scales of Infant and Toddler Development) [2009-2010]
 • EU- FP7- ENV-2007-1: ESCAPE – European Study of Cohorts for Air Pollution effects: 2008-2012. Ρόλος στο πρόγραμμα: Συντονίστρια πρωτοκόλλου νευροαναπτυξιακής αξιολόγησης παιδιών ηλικίας 18 μηνών με τις Κλίμακες Βρεφικής και Νηπιακής Ανάπτυξης Bayley-III [2009-2010]

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Koutra, K., Roumeliotaki, T., Kyriklaki, A., Kampouri, M., Sarri, K., Vassilaki, M., Bitsios, P., Kogevinas, M. Chatzi, L. (2017). Maternal depression and personality traits in association with child neuropsychological and behavioral development in preschool years: Mother-child cohort (Rhea Study) in Crete, Greece. Journal of Affective Disorders, 217, 89-98.
 • Koutra, K., Vassilaki, M., Georgiou, V., Koutis, A., Bitsios, P., Kogevinas, M., Chatzi, L. (2016). Pregnancy, perinatal and postpartum complications as determinants of postpartum depression: the Rhea mother-child cohort in Crete, Greece. Epidemiology & Psychiatric Sciences, 27(3), 244-255. 
 • Koutra, K., Simos, P., Triliva, S., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2016). Linking family cohesion and flexibility with expressed emotion, family burden and psychological distress in caregivers of patients with psychosis: a path analytic model. Psychiatry Research, 240, 66-75.
 • Koutra, K., Triliva, S., Roumeliotaki, T., Basta, M., Simos, P., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2015). Impaired family functioning in psychosis and its relevance to relapse: a two-year follow-up study. Comprehensive Psychiatry, 62, 1-12.
 • Koutra, K., Triliva, S., Roumeliotaki, T., Basta, M., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2015). Family functioning in first-episode and chronic psychosis: the role of patient’s symptom severity and psychosocial functioning. Community Mental Health Journal, 52(6), 710-723.
 • Koutra, K., Triliva, S., Roumeliotaki, T., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2015). Identifying the socio-demographic and clinical determinants of family functioning in Greek patients with psychosis. International Journal of Social Psychiatry, 61(3), 251-264.
 • Koutra, K., Triliva, S., Roumeliotaki, T., Stefanakis, Z., Basta, M., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2014). Family functioning in families of first-episode psychosis patients as compared to chronic mentally ill patients and healthy controls. Psychiatry Research, 219(3), 486-496.
 • Koutra, K., Vassilaki, M., Georgiou, V., Koutis, A., Bitsios, P., Chatzi, L., Kogevinas M. (2014). Antenatal maternal mental health as determinant of postpartum depression in a population based mother-child cohort (Rhea Study) in Crete, Greece. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 49(5), 711-721.

Μαθήματα που Διδάσκω στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα που Διδάσκω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 • Ψυχοδιαγνωστική διατύπωση περιπτώσεων ουσιοεξάρτησης: κλινική αξιολόγηση, διαφοροδιάγνωση και κλινική κατανόηση της προσωπικότητας
 • Σύγχρονες ατομικές παρεμβάσεις