Κούτρα Αικατερίνη

Σύντομο βιογραφικό

Σπούδασα Ψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στη συνέχεια, πραγματοποίησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο ΠΜΣ στην Κοινωνική Ψυχιατρική – Παιδοψυχιατρική του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ πραγματοποίησα τη διδακτορική μου διατριβή στον Τομέα Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχω εκπαιδευθεί στη Συστημική-Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία στη Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας του ΨΝΑ και στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία στο ΕΠΙΨΥ. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται αφενός στη μελέτη των ενδοοικογενειακών σχέσεων, το σχεδιασμό και την εφαρμογή επιλεγμένων ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε οικογένειες ατόμων με μείζονες ψυχικές διαταραχές, και αφετέρου, στη μελέτη της επίδρασης ψυχοκοινωνικών παραγόντων στη γνωσιακή και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.

 

Επαγγελματική Εξέλιξη

 • Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πειραιώς (2005-2008)
  • Ψυχολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης με σύμβαση ανάθεσης έργου
 • Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής,  Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης (2009-2010)
  • Ψυχολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης με σύμβαση ανάθεσης έργου σε ερευνητικά προγράμματα (Μελέτη ΡΕΑ)
 • Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης, Δήμος Ηρακλείου (2010-2017)
  • Ψυχολόγος, Μόνιμη Υπάλληλος σε θέση ΠΕ1 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ με Α΄ Βαθμό στη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης (2017-Σήμερα)
  • Μέλος ΔΕΠ

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη των ενδοοικογενειακών σχέσεων ατόμων με μείζονες ψυχικές διαταραχές, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση του οικογενειακού κλίματος, καθώς επίσης στη μελέτη του κοινωνικού στιγματισμού και των στάσεων απέναντι στα άτομα με ψυχικές διαταραχές. Επιπλέον, ασχολούμαι με τη μελέτη της επίδρασης πρώιμων ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντικών εκθέσεων στη γνωσιακή και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών από τη βρεφική έως και την εφηβική ηλικία.

 

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: Developmental Trajectories of Internalising and Externalising Symptoms from Early Childhood to Adolescence: The Role of Psychosocial and Environmental Factors – IntExt Trajectories [Απρίλιος 2022-σήμερα].
 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης: Couples coping with depression: dyadic analysis of family functioning, illness perceptions and coping strategies among patients with depression and their intimate partners [Απρίλιος 2020 – σήμερα].
 • Erasmus+ 2020 KA226 Digital Partnerships Outcome of Selection Notification for 2020-1-UK01-KA226-HE-094622: Student Technostress in Undergraduate Distance Education: a Navigation Toolkit for WELLness – STUDENT WELL. [Μάιος 2021 – σήμερα].
 • German Foreign Office, granted by DAAD: Digital Interventions in Greece: Teaching, Research and Professionalization in Clinical Psychology [Σεπτέμβριος 2020 –σήμερα].
 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης: Στάσεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι στην ψυχική ασθένεια: συσχέτιση με δείκτες ικανοποίησης από την εργασία [2019-2021]
 • Περιφέρεια Κρήτης: Μελέτη αξιολόγησης της πορείας και θεραπείας των χρόνιων ψυχικών νοσημάτων στην Κρήτη [2018-2021]
 • H2020-EU.3.1.1. Understanding health, wellbeing and disease, Early Life Stressors & Lifecycle Health (LIFECYCLE), 2017-2021 [2018-2019]
 • Υπουργείο Υγείας, ΕΣΠΑ 2007-2013: Πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης παχυσαρκίας και διαταραχών νευροανάπτυξης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο νομό Ηρακλείου Κρήτη [2011-2013]
 • EU FP7-2008-ENV-1.2.1.4: Genomics biomarkers of environmental health (EnviroGenomarkers): 2008-2013 [2009-2010]
 • EU- FP7- ENV-2007-1: ESCAPE – European Study of Cohorts for Air Pollution effects: 2008-2012 [2009-2010]

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Koutra, K., Roumeliotaki, T., Kyriklaki, A., Kampouri, M., Sarri, K., Vassilaki, M., Bitsios, P., Kogevinas, M. Chatzi, L. (2017). Maternal depression and personality traits in association with child neuropsychological and behavioral development in preschool years: Mother-child cohort (Rhea Study) in Crete, Greece. Journal of Affective Disorders, 217, 89-98.
 • Koutra, K., Vassilaki, M., Georgiou, V., Koutis, A., Bitsios, P., Kogevinas, M., Chatzi, L. (2016). Pregnancy, perinatal and postpartum complications as determinants of postpartum depression: the Rhea mother-child cohort in Crete, Greece. Epidemiology & Psychiatric Sciences, 27(3), 244-255.
 • Koutra, K., Simos, P., Triliva, S., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2016). Linking family cohesion and flexibility with expressed emotion, family burden and psychological distress in caregivers of patients with psychosis: a path analytic model. Psychiatry Research, 240, 66-75.
 • Koutra, K., Triliva, S., Roumeliotaki, T., Basta, M., Simos, P., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2015). Impaired family functioning in psychosis and its relevance to relapse: a two-year follow-up study. Comprehensive Psychiatry, 62, 1-12.
 • Koutra, K., Triliva, S., Roumeliotaki, T., Basta, M., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2015). Family functioning in first-episode and chronic psychosis: the role of patient’s symptom severity and psychosocial functioning. Community Mental Health Journal, 52(6), 710-723.
 • Koutra, K., Triliva, S., Roumeliotaki, T., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2015). Identifying the socio-demographic and clinical determinants of family functioning in Greek patients with psychosis. International Journal of Social Psychiatry, 61(3), 251-264.
 • Koutra, K., Triliva, S., Roumeliotaki, T., Stefanakis, Z., Basta, M., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2014). Family functioning in families of first-episode psychosis patients as compared to chronic mentally ill patients and healthy controls. Psychiatry Research, 219(3), 486-496.
 • Koutra,, Vassilaki, M., Georgiou, V., Koutis, A., Bitsios, P., Chatzi, L., Kogevinas M. (2014). Antenatal maternal mental health as determinant of postpartum depression in a population based mother-child cohort (Rhea Study) in Crete, Greece. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 49(5), 711-721.
 • Koutra, K., Chatzi, L., Bagkeris, E., Vassilaki, M., Bitsios, P. Kogevinas, M. (2012). Antenatal and postnatal maternal mental health as determinants of infant neurodevelopment at 18 months of age: Rhea Cohort Study, Crete, Greece. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48(8), 1335-1345.

Μαθήματα που Διδάσκω στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 • Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων (Ψ-3602)
 • Γνωσιακές και Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις (Ψ-3616)
 • Θεωρίες Προσωπικότητας (Ψ1103)
 • Οικογένεια και Συστημική Σκέψη (Σεμινάριο: Ψ-3703)

Μαθήματα που Διδάσκω στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 • Ψυχοδιαγνωστική διατύπωση περιπτώσεων ουσιοεξάρτησης: κλινική αξιολόγηση, διαφοροδιάγνωση και κλινική κατανόηση της προσωπικότητας
 • Σύγχρονες ατομικές παρεμβάσεις