Σοφία Τριλίβα

Η Σοφία Τριλίβα πήρε το διδακτορικό της από το Graduate School of Applied and Professional Psychology του Πανεπιστήμιου Rutgers των Ηνωμένων Πολιτειών.  Από το 1990 διδάσκει στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της Σοφίας Τριλίβα εστιάζονται στο πεδίο της προσωπικής και οικογενειακής προσαρμογής και αντιμετώπισης των καταστάσεων που προκαλούν ψυχική σύγχυση και δυσφορία. Τα τελευταία 10  χρόνια έχω εστιάσει την έρευνα μου σε θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα των ανθρώπων και επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας εν καιρώ κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Με τα ευρήματα των ερευνών αυτών, σκοπεύω να σχεδιάσω καινούργια κοινοτικά προγράμματα παρέμβασης και να βοηθήσω στην επιμόρφωση επαγγελματιών στις εφαρμογές τους.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Vavvos, A., & Triliva, S. (2018). The neo-liberal myth of austerity: debt and solidarity in the forefront of public space.  Journal of Social and Political Psychology, 6(2), 315-330.
  • Sools, A., Triliva, S., Fragkiadaki, E., Tzanakis, M., & Gkinopoulos, T. (2018). The Greek Referendum Vote of 2015 as a paradoxical communicative practice: a narrative future-making approach, Political Psychology, 39(5), 1141-1156.
  • Kyriakidou, N., & Triliva, S. (2018). The constant “tug of war” in mental health care in Greece, Mental Health Review Journal, 23(3), 121-130.

Μαθήματα που Διδάσκω στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα που Διδάσκω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

  • Οικογένεια και εξαρτήσεις: Μεταμοντέρνες συστημικές προσεγγίσεις στη χρήση και κατάχρηση ουσιών
  • Εργαστήριο: Παρέμβαση σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ουσιοεξάρτησης