Ευάγγελος Καραδήμας

Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και από το 2004 υπηρετώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα και κεφάλαια σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Έχω εκδώσει έξι επιστημονικά συγγράμματα, είτε ως μόνος συγγραφέας, είτε ως μέλος της ομάδας επιμελητών έκδοσης. Είμαι μέλος των συντακτικών επιτροπών σε πέντε διεθνή περιοδικά, καθώς και Associate Editor του Translational Behavioral Medicine. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχολογίας της Υγείας (President-Elect). Τέλος, είμαι ερευνητικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ).

Επαγγελματική Εξέλιξη

 • Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002-2004)
  • Διδάσκων, Π.Δ. 407
 • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (2002 – 2004)
  • Ψυχολόγος, Συντονιστής Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Καλαμακίου
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης (2004 – Σήμερα)
  • Μέλος ΔΕΠ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου αφορούν κυρίως στις διεργασίες αυτο-ρύθμισης που σχετίζονται με τη χρόνια ασθένεια (π.χ., αναπαραστάσεις ασθένειας, στρατηγικές διαχείρισης), την προσαρμογή χρόνιων ασθενών, καθώς και την ποιότητα ζωής. Επίσης, ασχολούμαι ερευνητικά με τη σχέση μεταξύ στρες και υγείας, όπως και με το ρόλο των δυαδικών σχέσεων (ασθενής – σύντροφος) στην προσαρμογή στην ασθένεια. Οι έρευνές αφορούν μέχρι τώρα σε πληθυσμούς ασθενών με καρδιολογικά νοσήματα, αυτοάνοσα νοσήματα, και νεοπλασίες.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδος – Κύπρου (Interreg), με τίτλο: «ΑΛΓΕΑ: Καινοτόμο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση χρόνιων πόνων σε ασθενείς και τις οικογένειές τους». Συμμετοχή ως επιστημονικός εταίρος. [2012-2015]
 • Πρόγραμμα Αριστεία, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-13), με τίτλο: «Γνωστικές, Ψυχο-κοινωνικές και Βιολογικές Εκφάνσεις της Ποιότητας Ζωής και Προσαρμογής των Ασθενών με Αυτο-άνοσα Νοσήματα: Διαχρονική Μελέτη στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα και το Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο». Συμμετοχή ως επιστημονικός εταίρος. [2012-2015]
 • Πρόγραμμα Horizon – 2020: BOUNCE – Predicting Effective Adaptation to Breast Cancer to Help Women to BOUNCE Back. Συμμετοχή ως επιστημονικός εταίρος. [2018-2021]

Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Benyamini, Y., Johnston, M., & Karademas, E.C. (2016). Assessment in Health Psychology. Gottigen/Boston: Hogrefe.
 • Paschali, A.A., Mitsopoulou, E., Tsaggarakis, V., & Karademas, E.C. (2012). Changes in health perceptions after exposure to human suffering: Using discrete emotions to understand underlying processes. PLoS ONE 7(4): e35854. doi:10.1371/journal.pone.0035854.
 • Karademas, E.C., & Tsaousis, I. (2014). The personality bi-level effect on chronic cardiac patients’ health: Intra- and inter-personal relations. Annals of Behavioral Medicine, 47, 79-91.
 • Paschali, A., Hadjoulis, M., Papadimitriou, A., Karademas, E.C. (2015). Patient and Physician Reports of the Information Provided About Illness and Treatment: What Matters for Patients’ Adaptation to Cancer During Treatment? Psycho-Oncology, 24, 901-909.
 • Karademas, E.C., Dimitraki, G., Papastefanakis, E., Ktistaki, G., Repa, A., Gergianaki, I., Bertsias, G., Sidiropoulos, P., & Simos, P. (2018). Adaptation to Inflammatory Rheumatic Disease: Do Illness Representations Predict Patients’ Physical Functioning Over Time? A Complex Relationship. Journal of Behavioral Medicine, 41, 232-242.
 • Karekla, M., Karademas, E.C., & Gloster, A. (2018, in press). The Common Sense Model of self-Regulation and Acceptance and Commitment Therapy: Integrating strategies to guide interventions for chronic illness. Health Psychology Review.
 • Karademas, E.C., Dimitraki, G., Thomadakis, C., & Giannousi, Z. (2018, in press). The relation of spouse illness representations to patient representations and coping behavior: A study in couples dealing with a newly diagnosed cancer. Journal of Psychosocial Oncology [invited paper].