Μαρία Γεωργιάδη

Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασα αρχικά στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατόπιν πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή (μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορική διατριβή) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιπλέον, έχω σπουδάσει Ψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επαγγελματική Εξέλιξη

 • ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και ΚΕΔΔΥ (2003-2017)
  • Ειδική Παιδαγωγός
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ψυχολογίας (2017 – Σήμερα)
  • Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα παιδιά με χρόνια νοσήματα και ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής τους, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες /αναπηρία και θέματα που σχετίζονται με τη φοίτησή τους στο τυπικό σχολείο. Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων σε γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • (6 /11/2018 έως 31/8/2021) Συμμετοχή ως ερευνήτρια στο Πρόγραμμα «Promoting Social, Emotional, and Learning Skills of Students with and without Special Education Needs by Developing Teachers’ Capabilities in Music, Dance and Digital Competences, (‘rhythm4inclusion’ )»,Erasmus +
 • (2013 έως 2017) Συμμετοχή ως ερευνήτρια στο Πρόγραμμα IMAGINE, του Πανεπιστημίου του Brighton σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Κρήτης (Υπουργείο Παιδείας, Αρ. Πρωτοκόλλου άδειας Φ15 / 712 / 153543 /Γ1/Ημερομηνία 18-10-2013, αντικείμενο έρευνας: «ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας σε παιδιά και εφήβους»).
 • (2007-2008) Εκπροσώπηση του ΙΕΚ Ρεθύμνου στο πλαίσιο του Παρεμβατικού προγράμματος (με αρ.πρωτ. εγκεκριμένου προγράμματος: 693/2007-2008) με τίτλο: «Έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις στην αγορά εργασίας.»
 • (1996) Ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο της Ι.Ε.Α. (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Gkintoni, E., Georgiadi, M., Plexousakis, S., Halkiopoulos, C., & Katsanta, D., (2018). Evaluation of the Self-Efficiency of Primary and Secondary Education Teachers via Machine Learning Methods. In Proceedings of INTED2018 Conference 5th-7th March 2018, Valencia, p.p. 6901-6909.
 • Georgiadi, M., Plexousakis, S., Kourkoutas, E., Stubbs, C., &Hart, A. (2015). Ένα βήμα μπροστά. Κατανόηση και προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας για νέους ανθρώπους σε φροντίδα. . Brighton: Boingboing. Διατίθεται δωρεάν στο: https://issuu.com/boingboingresilience/docs/one_step_forward_-_resilience_-_gre
 • Georgiadi , M., Kalyva, E. Kourkoutas, E., &Tsakiris, V. (2012). Young Children’s Attitudes towards Peers with Intellectual Disabilities: Effect of the type of School. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 25,531-541.
 • Kourkoutas, E., & Georgiadi, M. (2011). Promoting Peer Acceptance and School Inclusion of a Rejected Autistic Child: A Case Study Research. In E. Kourkoutas & F. Erkman (Eds), Interpersonal Acceptance And Rejection. Social, Emotional, and Educational Contexts. Florida: brown Walker Press, pp. 151-162.