Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμβόλιμου κύκλου Πρακτικής Άσκησης 2020-2021.

Δείτε εδώ την πρόσκληση. Επίσης βρείτε πιο κάτω τα εξής συνοδευτικά έγγραφα: Αίτηση Εντολή – Εξουσιοδότηση Καρτέλα Φοιτητή – Φοιτήτριας…