Μέλη ΔΕΠ

Αλέξης Αρβανίτης
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α5.008 (Ισόγειο, κτήριο Α5, ΣΚΕ)
 • 28310 – 77523
Στέλλα Γιακουμάκη
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: A1.103 (1ος όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77541
Θεόδωρος​ Γιοβαζολιάς
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: A5.007 (Ισόγειο, κτήριο Α5, ΣΚΕ)
 • 28310 – 77520
Μανόλης Δαφέρμος
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α5.006 (Ισόγειο, κτήριο Α5, ΣΚΕ)
 • 28310 – 77521
Παναγιώτα Δημητροπούλου
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: A1.002 (Ισόγειο, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77529
Λεωνίδας Ζαμπετάκης A.
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: A5.005 (Ισόγειο, κτήριο Α5, ΣΚΕ)
 • 28310 – 77517
Όλγα Θεμελή​
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: A1.106 (1ος Όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77525
Ευάγγελος Καραδήμας​
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.105 (1ος Όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77532
Ανδρέας Καστελλάκης​
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.104 (1ος όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77540 (γραφείο), – 77546/47 (εργαστήριο)
Θεανώ Κοκκινάκη​
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.111 (1ος Όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77536

Αικατερίνη Κούτρα
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.108 (1ος Όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77578

Δημήτρης Νικολόπουλος Σ.​
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.003 (Ισόγειο, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77538

Ηλίας Οικονόμου
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.107 (1ος όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77538
Γεώργιος Παναγής​
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.101 (1ος Όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77544 (γραφείο), – 77546/47 (εργαστήριο)
Σοφία Τριλίβα
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: A1.102 (1ος όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77542

Ηλίας Τσακανίκος
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: A1.114 (1ος όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77519

Ιωάννης Τσαούσης​
Μελος ΔΕΠ
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γραφείο: Α1.114 (1ος Όροφος, κτήριο Α1)
 • 28310 – 77519