Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

Διευθυντής: Καραδήμας Ευάγγελος, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας.

Το εργαστήριο είναι θεσμοθετημένο με ΦΕΚ από το 2004, και έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια προσελκύοντας σημαντικό αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε πεδία της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας.

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας συμβάλλει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το χαρακτήρα του Τμήματος και κινείται στους ακόλουθους άξονες:

 • Στην παραγωγή σύγχρονου, έγκυρου, αξιόπιστου και τεκμηριωμένου επιστημονικού έργου σε πεδία της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας.
 • Στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα παραπάνω πεδία.
 • Στην παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και πιο συγκεκριμένα:
  • Παροχή επιστημονικής γνώσης για κατάρτιση, επιμόρφωση και συμβουλευτική σε πεδία ψυχολογικών εφαρμογών και σχεδίων.
  • Παραγωγή και προώθηση επιστημονικής γνώσης με σύγχρονες μεθόδους και στρατηγικές για έγκυρη και αξιόπιστη προληπτική, διαγνωστική και διορθωτική παρέμβαση.
  • Απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, συμβούλους, ιδρύματα, οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και στην υγεία.
  • Επιδιώκει τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα που έχουν συναφείς στόχους.
  • Στοχεύει στην οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, γενικότερα συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς, καθώς και την πραγματοποίηση έντυπων και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Στο Εργαστήριο απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με αντικείμενο σχετικό με τους παραπάνω στόχους, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και συνεργαζόμενοι ερευνητές. Το Εργαστήριο είναι ανοιχτό σε κάθε ερευνητή του οποίου τα ενδιαφέροντα σχετίζονται με τους στόχους και τα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου.

Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας.

 
 

Μέλη Εργαστηρίου

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.