Ασπασία Παπαχίου

Σπουδές

 • Μεταπτυχιακός Επαγγελματικός Τίτλος Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία (4ετές πρόγραμμα/ PGDip), Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου (2018- Σήμερα).
 • Υποψήφια Διδάκτορας στην Κοινωνική Ψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2015 – Σήμερα)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία. Department of Clinical & Health Psychology. University of Edinburgh., UK (2012-2013)
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. (2005– 2010)

Τίτλος Διδακτορικού

Explicating Emotion Regulation Processes via a Dyadic Design: The Role of the Social Interpersonal Goals in the Interpersonal Emotion Regulation & Co-regulation of Emotional Experiences within Romantic Couples. 

Σύντομη Παρουσίαση

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στην μελέτη των μηχανισμών της ρύθμισης του συναισθήματος (ΡΣ) τόσο σε ενδοπροσωπικό όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Με την εφαρμογή ενός δυαδικού μοντέλου έρευνας, η παρούσα μελέτη επιχειρεί τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των στόχων  αυτορρύθμισης (προαγωγής/πρόληψης), και της ενδοπροσωπικής ΡΣ (ρύθμιση των συναισθημάτων του ίδιου του ατόμου) και της διαπροσωπικής ΡΣ (ρύθμιση των συναισθημάτων των άλλων) ως ατομικές και δυαδικές επιδράσεις. Αυτός ο δυαδικός σχεδιασμός, καθώς και οι πολλαπλές μεθοδολογίες που συνδυάζει (online survey, e-diaries, λήψη δεδομένων και από τους δύο συντρόφους), αποτελούν μαζί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της παρούσας έρευνας.  Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων, εφαρμόζονται Μοντέλα Αλληλεξάρτησης Δρώντος-Συντρόφου (Actor-Partner Interdependence Models; APIM).  

Χρηματοδότηση

2016-17    Grant  Επιστημονικής  Έρευνας (1 έτους), Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών  (DAAD) , Συνεργασία  με το   Πανεπιστήμιο Πότσδαμ, Γερμανία  (Universität Potsdam, Germany).

2017-18    Χρηματοδότηση (1 έτους), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  & το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Επιτροπή Επίβλεψης

 • Κωνσταντίνος Καφέτσιος (Επιβλέπων)
 • Michela Schröder-Abé(Συνεπιβλέπουσα)
 • Παναγιώτης Κορδούτης (Συνεπιβλέπων)

Επιστημονικά Περιοδικά

Kafetsios, Κ., Andriopoulou, P. & Papachiou Α. (2014) Relationship status moderates avoidant attachment differences in positive emotion decoding accuracy. Personal Relationships, 21: 191–205.

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 • Παπαχίου, A., Schröder-Abé, M., & Καφέτσιος, K. (2018). Στόχοι Αυτορρύθμισης και Διαπροσωπική Ρύθμιση Συναισθήματος Στις Στενές Σχέσεις: Η Ενσυναίσθηση ως Στρατηγική Ρύθμισης του Συναισθήματος του Συντρόφου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, “Συμβουλευτική Ψυχολογία και Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες: Κάνοντας το Αόρατο Ορατό”, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Νοέμβριος 2018.
 • Papachiou, A., Schröder-Abé, M. & Kafetsios, K. (2018). Prevention Regulatory Goals and Interpersonal Emotion Regulation in Romantic Couples: Does avoiding risks determine our partner’s emotional experiences and ours? 7th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection (ISIPAR), Panteion University, Athens, Greece, May 2018.
 • Kafetsios, K., Papachiou, A., Karaolanis, S., & Serediova, M. (2016). Cultural Identity, Emotion, and Achievement Motivations: A Cross-Gender Comparison. International Web-based Conference of Entrepreneurship in Turbulent Times, University of Crete, Chania, Crete, Greece, August 2016.  
 • Kafetsios, K. & Papachiou, A. (2012) Attachment Orientation and Relationship Status Effects on Emotion Perception. Biennial conference of the International Association of Relationships Research, University of Illinois, Chicago, July 2012.
 • Τριλίβα, Σ., Bursten, K., & Παπαχίου, Α. (2009, Μάϊος). Παρεμβάσεις στην κοινότητα: Μια ανοιχτή ομάδα κοινοτικού διαλόγου και αλληλοβοήθειας. Συμπόσιο: Ποιοτικές Προσεγγίσεις στην Αντιμετώπιση Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, «Η συμβολή της ψυχολογικής έρευνας στη σύγχρονη κοινωνία», Μάϊος 2009, Βόλος. Βασική ομιλήτρια.