Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης

Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασα Βιοτεχνολογία στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Integrated Master). Στη συνέχεια, πραγματοποίησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές ειδίκευσης στον Έλεγχο Ποιότητας Περιβάλλοντος στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη Βιομηχανική Διοίκηση στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πραγματοποίησα τη διδακτορική μου διατριβή στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) της Γ.Γ.Ε.Τ. Η έρευνα μου εστίασε σε ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που συμβάλουν στην παρακίνηση εργαζομένων. Πραγματοποίησα μεταδιδακτορικές σπουδές, με σχετική υποτροφία από το Ι.Κ.Υ., στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για τη μελέτη των στάσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με την αποδοχή και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην εργασία τους.

Επαγγελματική Εξέλιξη

 • Πολυτεχνείο Κρήτης (2007-2013)
  • Συμβασιούχος Διδάσκοντας με το ΠΔ/407
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης (2010-2011)
  • Συμβασιούχος Διδάσκοντας με το ΠΔ/407
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2011 – Σήμερα)
  • Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης (2019- Σήμερα)
  • Μέλος ΔΕΠ (Επίκουρος Καθηγητής)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα Εργασιακής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας, με έμφαση στην μελέτη της ψυχολογίας της επιχειρηματικότητας ως διαδικασίας δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, τόσο οικονομικής όσο και ως σύνολο βασικών ικανοτήτων που προωθούν την αυτοβελτίωση και ανάπτυξη του ατόμου. Η έρευνα μου, μεταξύ άλλων, επικεντρώνεται στη Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά, μελετώντας το ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης, της δημιουργικότητας και των θετικών συναισθημάτων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας ποσοτικά εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • «ForEMOsT: Sinking inequality: Business startup motivation and business growth in female entrepreneurship» (www.foremost.tuc.gr). Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κέντρο «ΕΡΓΑΝΗ». Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) [2015-2016]
 • «EMO-ENTRE: Emotions evoked by entrepreneurship as a career choice: A road less travelled for enhancing science and engineering students’ business startup» (www.emonetre.tuc.gr). Πολυτεχνείο Κρήτης & Πανεπιστήμιο Κρήτης. Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας [2013-2015]
 • «Ταυτοποίηση της Περιβαλλοντικής Αντίληψης του Αγροτικού Πληθυσμού της Κρήτης και των Αιτιών Διαμόρφωσης της». ΑΤΕΙ Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΙΓΗΣ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας [2012-2015]
 • «Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων από ιατρούς ελληνικών νοσοκομείων». Φορέας Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών [2009-2010]

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Zampetakis, L.A., Kafetsios, K., and Moustakis, V. (2017). Using emotional persuasion for changing attitudes towards entrepreneurship: An interpersonal perspective. Journal of Business Venturing Insights, Vol.7, pp. 50-54.
 • Zampetakis, L.A., Lerakis, M., Kafetsios, K., and Moustakis, V. (2017). An emotional experience of entrepreneurship: Self-construal, emotion regulation and expressions to anticipatory emotions., Journal of Career Development Vol. 44(2), pp. 114-158
 • Zampetakis, L.A., Lerakis, M., Kafetsios, K., and Moustakis, V. (2015). Using item response theory to investigate the structure of anticipated affect: Do self-reports about future affective reactions conform to typical or maximal models? Frontiers in Psychology – Quantitative Psychology and Measurement, doi:10.3389/fpsyg.2015.01438
 • Melas, Ch., Zampetakis, L.A., Dimopoulou, A. and Moustakis, V. (2012). Evaluating the properties of the Evidence Based Practice Attitude Scale (EBPAS) in health care. Psychological Assessment. Vol24(4): 867-876
 • Zampetakis, L.A. and Moustakis, V. (2011). Managers’ trait emotional intelligence and group outcomes: The case of group job satisfaction. Small Group Research, Vol. 42 (1): 102-123.
 • Zampetakis, L.A. (2010). Unfolding the measurement of the creative personality. Journal of Creative Behaviour, Vol. 44 (2):105-123
 • Zampetakis, L.A., Bouranta, N. & Moustakis, V. (2010). On the relationship between individual creativity and time management. Thinking Skills and Creativity, Vol. 5 (1): 23-32.
 • Kafetsios K. and Zampetakis, L.A. (2008). Emotional intelligence and job satisfaction: Testing the mediatory role of positive and negative affect at work. Personality and Individual Differences, Vol 44(3): 710-720

Μαθήματα που Διδάσκω στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα που Διδάσκω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών