Ιουλιανή Παχίτη

Σπουδές

 • Υποψήφια Διδάκτωρ. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ιούνιος 2019 – Σήμερα)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Εφαρμοσμένης Σχολικής Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής. Πανεπιστήμιο Κύπρου (2011 – 2014)
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής. Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006 – 2010)

Τίτλος Διδακτορικού

Determinants of treatment response to state-of-the-art interventions for attention deficits: Child temperament, cognitive profiles, and family dynamics.

Σύντομη Παρουσίαση

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου προγράμματος παρέμβασης διαμήκους σχεδιασμού, το οποίο θα στοχεύει στην εκπαίδευση παιδιών με δυσκολίες προσοχής σε διάφορες συμπεριφορικές και γνωστικές δεξιότητες, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση των γονέων σε βέλτιστες γονικές πρακτικές για τη διαχείριση των συμπεριφορών των παιδιών με δυσκολίες προσοχής. Επίσης, στόχος της διατριβής είναι και η αναγνώριση των παραγόντων εκείνων που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανταπόκριση στο παρεμβατικό προγραμμα, όπως είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών (γνωστικό προφίλ, χαρακτηριστικά προσωπικότητας), αλλά και τα γονικά χαρακτηριστικά και οι σχέσεις μεταξύ γονέων-παιδιών.

Χρηματοδότηση

Η έρευνα αποτελεί μέρος του προγράμματος «Neo-PRISM-C: NEurodevelopmental Optimal-Predictors, Risk factors, and Intervention from a Systems approach to Maladjustment in Children», το οποίο αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο προγράμματος Horizon2020 – Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks.

Επιτροπή Επίβλεψης

 • Παναγιώτα Δημητροπούλου (Επιβλέπουσα), Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Γεώργιος Σιδερίδης (Συνεπιβλέπων), Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Τιμόθεος Παπαδόπουλος (Συνεπιβλέπων), Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Pachiti, I., Milienos, F. S., & Dimitropoulou, P. (2023). Child ViReal Support Program: A Randomized Controlled Trial Study for Effective Support of Parents Raising Children with Attention Deficits. Behavioral Sciences, 13(8), 691. https://doi.org/10.3390/bs13080691

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια:

 1. Pachiti, I. (2023, June 2). A novel approach to attention training for children with attention deficits: The role of virtual reality in the Child ViReal Support Program. In K. Neokleous (chair), New trends in neurodevelopmental research: The role of digital technologies. [Symposium]. Neo-PRISM-C Final Conference, Nicosia, Cyprus. https://doi.org/10.1024/2673– 8627/a000045
 2. Avraamides, M., Latvala, J-H., Tijms, J., Pachiti, I., Zavogianni, M. (2023, June 3). Intervention in the context of the multidimensionality of developmental disabilities: Insights & challenges [Panel discussion]. Neo-PRISM-C Final Conference, Nicosia, Cyprus.
 3. Παχίτη, Ι., & Δημητροπούλου Π. (2023, Σεπτέμβριος 29). Εικονική Πραγματικότητα: Η αξιοποίησή της στο πρόγραμμα «Εικο-Στήριξη και Παιδί» για την εκπαίδευση της προσοχής. Στη Χ. Σκαλούμπακας (συντονισμός), Τεχνολογικές παρεμβάσεις, VR- Εικονική πραγματικότητα στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές [Στρογγυλή Τράπεζα]. 5 ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας “Από το παιδί στον ενήλικα”, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα. https://congress.adhd.gr/files/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE %9C%CE%9C%CE%91%205%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9 5%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A 5%202023.pdf
 4. Δημητροπούλου, Π., & Παχίτη, Ι. (2023, Σεπτέμβριος 29). Ενδυνάμωση γονέων στο πρόγραμμα «Εικο-Στήριξη και Παιδί»: Υποστήριξη και εκπαίδευση για γονείς παιδιών με δυσκολίες προσοχής. Στη Χ. Σκαλούμπακας (συντονισμός), Τεχνολογικές παρεμβάσεις, VR[1]Εικονική πραγματικότητα στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές [Στρογγυλή Τράπεζα]. 5 ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής[1]Υπερκινητικότητας “Από το παιδί στον ενήλικα”, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα. https://congress.adhd.gr/files/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE %9C%CE%9C%CE%91%205%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9 5%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A 5%202023.pdf
 1. Pachiti, I. (2023, October 24). Attention deficits in children: From stress to success through family-centered interventions. In G. Panayiotou (chair), Stress and family effects on neurodevelopmental disorders [Symposium]. German-Cypriot conference “Psychotherapy Dialogues”: Trauma and stress-related disorders: Case formulation and treatment from psychodynamic, cognitive-behavioral and other perspectives, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus. https://applications.ucy.ac.cy/public/events/test_pack.PROCESS_DOWNLOAD?v_filename= 031D2245539C9212D463D6ED3967F758/English%20Flyer_Psychotherapy%20Dialogues% 20Conference_2023%20FINAL.pdf

Παχίτη, Ι., & Δημητροπούλου Π. (2021, Οκτώβριος). Εικονική Πραγματικότητα: Προγράμματα παρέμβασης για παιδιά με δυσκολίες προσοχής με την αξιοποίηση       

καινοτόμων τεχνολογιών [Προφορική παρουσίαση σε Στρογγυλή τράπεζα]. 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας “Από το παιδί στον ενήλικα”, Διαδικτυακά. https://congress.adhd.gr/files/PROGR-PERILIPS_4PanelSynDEPY.pdf

Pachiti, I., Dimitropoulou, P., & Spyridou, R. (2022, Ιούλιος). An intervention program combining parent training, child training and virtual reality for children with attention deficits: Insights from a feasibility study. Προφορική παρουσίαση στο 43ο Συνέδριο του International School Psychology Association (ISPA 2022), Λουβέν, Βέλγιο. https://ispa2022.be/wp-content/uploads/2022/07/PROGRAM-Thematic-Sessions-version-3-July-2022.pdf

Παρουσιάσεις Posters

 • Pachiti, I., & Dimitropoulou, P. (2023, June 2). The Child ViReal Support Program: A multimodal intervention program for children with attention deficits and their parents [Poster presentation]. Neo-PRISM-C Final Conference, Nicosia, Cyprus. https://doi.org/10.1024/2673-8627/a000045
 • Παχίτη, Ι., & Σπανούδης, Γ. (2019, Οκτώβριος). Adaptation and standardization of a language skills test on Greek-Cypriot population. Παρουσίαση poster στο 9ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ), Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος.
 • Παχίτη, I., & Δημητροπούλου, Π. (2021, Ιούλιος). Integration of Virtual Reality Technology in an Intervention Program for Children with Attention Deficits. Παρουσίαση poster (on demand) στο 42o Ετήσιο Υβριδικό Συνέδριο του International School Psychology Association (ISPA 2021), Λευκωσία, Κύπρος.
 • Pachiti, I., & Dimitropoulou, P. (2022, Ιούλιος). Is virtual reality accepted as part of interventions for children with attention deficits? Results from a feasibility and acceptability study. Παρουσίαση Poster στο 17ο European Congress of Psychology (ECP 2022). Λιουμπλιάνα, Σλοβενία. https://www.ecp2022.eu/

 • Gkoumas, C., Bourikas, L., & Pachiti, I. (2022, October 8). Innovative technologies for the assessment and training of cognitive abilities in children [Poster presentation]. 18th Panhellenic Conference on Psychological Research, Athens, Greece. https://doi.org/10.23668/psycharchives.8239