Ιουλιανή Παχίτη

 • Προφίλ
 • Έρευνα
 • Δημοσιεύσεις

Σπουδές

 • Υποψήφια Διδάκτωρ. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ιούνιος 2019 – Σήμερα)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Εφαρμοσμένης Σχολικής Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής. Πανεπιστήμιο Κύπρου (2011 – 2014)
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής. Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006 – 2010)

Τίτλος Διδακτορικού

Determinants of treatment response to state-of-the-art interventions for attention deficits: Child temperament, cognitive profiles, and family dynamics.

Σύντομη Παρουσίαση

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου προγράμματος παρέμβασης διαμήκους σχεδιασμού, το οποίο θα στοχεύει στην εκπαίδευση παιδιών με δυσκολίες προσοχής σε διάφορες συμπεριφορικές και γνωστικές δεξιότητες, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση των γονέων σε βέλτιστες γονικές πρακτικές για τη διαχείριση των συμπεριφορών των παιδιών με δυσκολίες προσοχής. Επίσης, στόχος της διατριβής είναι και η αναγνώριση των παραγόντων εκείνων που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανταπόκριση στο παρεμβατικό προγραμμα, όπως είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών (γνωστικό προφίλ, χαρακτηριστικά προσωπικότητας), αλλά και τα γονικά χαρακτηριστικά και οι σχέσεις μεταξύ γονέων-παιδιών.

Χρηματοδότηση

Η έρευνα αποτελεί μέρος του προγράμματος «Neo-PRISM-C: NEurodevelopmental Optimal-Predictors, Risk factors, and Intervention from a Systems approach to Maladjustment in Children», το οποίο αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο προγράμματος Horizon2020 - Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks.

Επιτροπή Επίβλεψης

 • Παναγιώτα Δημητροπούλου (Επιβλέπουσα), Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Γεώργιος Σιδερίδης (Συνεπιβλέπων), Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Τιμόθεος Παπαδόπουλος (Συνεπιβλέπων), Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επιστημονικά Περιοδικά

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια:

Παχίτη, Ι., & Δημητροπούλου Π. (2021, Οκτώβριος). Εικονική Πραγματικότητα: Προγράμματα παρέμβασης για παιδιά με δυσκολίες προσοχής με την αξιοποίηση       

καινοτόμων τεχνολογιών [Προφορική παρουσίαση σε Στρογγυλή τράπεζα]. 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-

Υπερκινητικότητας “Από το παιδί στον ενήλικα”, Διαδικτυακά. https://congress.adhd.gr/files/PROGR-PERILIPS_4PanelSynDEPY.pdf

Παρουσιάσεις Posters

 • Παχίτη, Ι., & Σπανούδης, Γ. (2019, Οκτώβριος). Adaptation and standardization of a language skills test on Greek-Cypriot population. Παρουσίαση poster στο 9ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ), Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος.
 • Παχίτη, I., & Δημητροπούλου, Π. (2021, Ιούλιος). Integration of Virtual Reality Technology in an Intervention Program for Children with Attention Deficits. Παρουσίαση poster (on demand) στο 42o Ετήσιο Υβριδικό Συνέδριο του International School Psychology Association (ISPA 2021), Λευκωσία, Κύπρος.