ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του αναπληρωτή τους, στη Συνέλευση του Τμήματος – ν. 4957/2022 (Α΄141)

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2023/29-09/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_ΕΚΛΟΓΩΝ_ΚΑΙ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΤΜ._ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ_ΨΚΤΗ469Β7Γ-ΜΞ3.pdf