Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για την διεξαγωγή μαθημάτων ενόψει των Αυτοδιοικητικών Εκλογών (υπ’ αριθμόν 505η/28-09-2023 τακτική Συνεδρίαση)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισε ότι, ενόψει των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της Κυριακής 8 Οκτωβρίου 2023, τα μαθήματα την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν κανονικά.