ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4310 – ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΣΟΙ/ΟΣΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ MAIL ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΟΝΤΑ (ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ E-LEARN). ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.