Εργαστήριο Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς

Διευθυντής: Ανδρέας Καστελλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχοφυσιολογίας

 

Το εργαστήριο αυτό είναι θεσμοθετημένο με ΦΕΚ από το 2004 και στεγάζεται σε χώρο περίπου 130 m2 εντός της Πανεπιστημιούπολης του Γάλλου. Το Εργαστήριο Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς συμβάλλει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το χαρακτήρα του Τμήματος και κινείται στους ακόλουθους άξονες:

  • Στην παραγωγή και προώθηση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο των Νευροεπιστημών της συμπεριφοράς / Βιοψυχολογίας, μέσω της διεξαγωγής έρευνας σε θέματα που επικεντρώνονται στη μελέτη των νευρωνικών συστημάτων ενίσχυσης-ανταμοιβής και στο ρόλο που αυτά παίζουν στην ανάπτυξη του εθισμού από ψυχοτρόπους ουσίες, καθώς και σε θέματα που άπτονται των αλληλεπιδράσεων του ντοπαμινεργικού συστήματος με άλλες νευροδραστικές ουσίες. Στο πλαίσιο των προσεγγίσεων αυτών συνεξετάζονται ανατομικοί, ψυχοφαρμακολογικοί, νευροχημικοί, και συμπεριφορικοί παράγοντες.
  • Στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών (μέσω πτυχιακών εργασιών), μεταπτυχιακών φοιτητών (μέσω 3μηνων εξασκήσεων και πτυχιακών εργασιών) και διδακτορικών φοιτητών στο πεδίο των Νευροεπιστημών της συμπεριφοράς / Βιοψυχολογίας.
  • Στην καλλιέργεια της συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  • Στην πραγματοποίηση ενημερωτικών δραστηριοτήτων, όπως η οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων και διαλέξεων.

 

Μέλη Εργαστηρίου

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.