Προκήρυξη εισαγωγής στο Τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: “Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία”

Σύντομη προκήρυξη. Αναλυτική προκήρυξη. Η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2022. Πληροφορίες – Επικοινωνία: Ιστοσελίδα Προγράμματος E-mail: alypias-tehni@uth.gr…