Ανακήρυξη υποψήφιου για τη θέση του Διευθυντή του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αναρτήθηκε η απόφαση ανακήρυξης υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Δείτε στo επισυναπτόμενo αρχείo τη σχετική απόφαση.

Ανακήρυξη