Απόφαση Τμήματος Ψυχολογίας για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Παιδεία.

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ζητήσει την απόσυρση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου για την Ανώτατη Παιδεία, όπως κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως ακαδημαϊκά απαράδεκτο και διοικητικά ανεφάρμοστο.