Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες/τις επιτυχούσες εισαγωγής του 2022-2023

Σας συγχαίρουμε για την εισαγωγή σας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και σας ενημερώνουμε ότι:

  • Μετά την ανακοίνωση των βάσεων το αρμόδιο Υπουργείο θα αναρτήσει ενημέρωση για τις εγγραφές.
  • Για την ολοκλήρωση εγγραφής θα ενημερωθείτε μέσω των Ανακοινώσεων από την ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας.
  • Για τις παροχές σίτισης και στέγασης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενημερώνεστε από το www.merimna.uoc.gr
  • Για την έναρξη και λήξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων συμβουλεύεστε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών από την ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας https://www.psychology.uoc.gr/
  • Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα ανεξάρτητα αν έχει ολοκληρωθεί ή όχι η εγγραφή τους.
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: psychology_registry@uoc.gr

Ρέθυμνο, 1-8-2022

Από τη Γραμματεία του Τμήματος