Καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών από τον Πρύτανη Π.Κ. και οδηγίες για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/-τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης

Στο visit.uoc.gr μπορείτε να βρείτε το Καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών από τον Πρύτανη Π.Κ. και τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/-τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης