Πληροφορίες σύνδεσης στην εξ αποστάσεως διδασκαλία

Για τη σύνδεσή σας σε πλατφόρμες εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας δείτε πληροφορίες στις παρακάτω ιστοσελίδες: http://www.soc.uoc.gr/el/page/11790/odigies-gia-kentrikes-ypiresies-kai-eksapostasews-didaskalia http://economics2.soc.uoc.gr/fsslab/?page_id=42 Εάν και μετά την επίσκεψη…