Ανακοίνωση για συμπλήρωση κενών θέσεων σε Σεμινάρια και Εργαστήρια

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών για τη διαδικασία συμπλήρωσης κενών θέσεων σε Σεμινάρια και Εργαστήρια για το τρέχον εξάμηνο.