Τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία”

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τη νέα προκήρυξη εισαγωγής εκπαιδευόμενων στο Τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία”,στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που οδηγεί σε πλήρη πιστοποιημένη εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνεται έμφαση στη σε βάθος κατανόηση της Συστημικής, της Υπαρξιακής και της Πολιτισμικής-Πολυπολιτισμικής προσέγγισης και δευτερευόντως στις Ψυχοδυναμικές και Γνωστικο-Συμπεριφορικές προσεγγίσεις. Η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι έως την 20η Σεπτεμβρίου 2024.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2024 – Εκτεταμένη μορφή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2024 – Σύντομη μορφή