ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, 2. ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, 4. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ_6ΑΗΘ469Β7Γ-ΨΣΩ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ_Έντυπο_Ενημέρωσης_για_προσωπικά_δεδομένα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ_ΔΗΛΩΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ