Δημήτρης Σ. Νικολόπουλος

Σύντομο Βιογραφικό

Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University of London) και πραγματοποίησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο ίδιο Πανεπιστήμιο – όντας υπότροφος του Economic and Social Research Council (ESRC). Στη συνέχεια, πραγματοποίησα τη διδακτορική μου διατριβή στο University College London (UCL) – όντας υπότροφος του Leventis Foundation (Παρίσι). Το γνωστικό μου αντικείμενο είναι η Σχολική Ψυχολογία.

Επαγγελματική Εξέλιξη

 • Πανεπιστήμιο Πατρών – ΠΤΔΕ (1998-2002)
  • Διδάσκων με Π.Δ. 407/80
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης (2002 – Σήμερα)
  • Μέλος ΔΕΠ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν στη φοίτηση στο σχολικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στον εντοπισμό και αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με αυτήν. Πιο συγκεκριμένα έχω ασχοληθεί με την ανάπτυξη των αναγνωστικών, ορθογραφικών και μεταγλωσσικών ικανοτήτων στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα, την εκδήλωση της δυσλεξίας σε αυτό, τη διερεύνηση των επιπτώσεων που έχει η ορθογραφική διαφάνεια του ελληνικού ορθογραφικού συστήματος στη διάγνωση της δυσλεξίας, τα προγράμματα παρέμβασης (intervention) σε άτομα με διαταραχές καθώς και της συναισθηματικής καταπόνησης των ατόμων που βιώνουν τα άτομα αυτά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου προκαλεί επίσης και η διερεύνηση της ανάπτυξης και άλλων – σχετικών με τη μάθηση – δεξιοτήτων, όπως η ανάπτυξη των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων (fine motor skills) σε αρχάριους και μη μαθητές. Τέλος στα ενδιαφέροντά μου εντάσσεται και η διερεύνηση σύγχρονων φαινομένων στον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό (π.χ. ηλεκτρονική παρενόχληση) και η συστημική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων μέσα στις σχολικές μονάδες (π.χ. εκπόνηση και εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Nikolopoulos, D., & Chatira, K. (2014) Psychic Pain in Chronic School Failure / Learning Disabilities: Evidence from a Projective Technique. The Open Pain Journal. 7, 67-76.
 • Nikolopoulos (2009). Overcoming Reading difficulties: The first steps to confront decoding, fluency and reading comprehension problems. In G. D. Sideridis & T. A. Citro (Eds.). Strategies in Reading for Struggling Learners. (pp. 37-75) Rowman and Littlefield. 
 • Nikolopoulos, D., & Pothos E. M (2008). Dyslexic participants show intact spontaneous categorization processes. Dyslexia: An International Journal of Research and Practice, 15, 167-182
 • Nikolopoulos, D., Goulandris, N., Hulme, C., & Snowling, M. (2006). The cognitive bases of learning to read and spell in Greek: Evidence from a longitudinal study. Journal of Experimental Child Psychology, 94, 1-17.
 • Nikolopoulos, D., & Goulandris, N. & Snowling, D. (2003). Developmental dyslexia in Greek”. In N. Goulandris (Ed.). Dyslexia in Different Languages: Cross-linguistic Comparisons. London: Whurr Publishers.
 • Nikolopoulos, D., & Goulandris, N. (2000). The cognitive determinants of reading and spelling abilities in a regular orthography. In M. Perkins and S. Howard (Eds.). New Directions in Language Development and Disorders. Plenum Publishing Corporation, England.