Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμβόλιμου κύκλου Πρακτικής Άσκησης 2020-2021.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Επίσης βρείτε πιο κάτω τα εξής συνοδευτικά έγγραφα:

Αίτηση

Εντολή – Εξουσιοδότηση

Καρτέλα Φοιτητή – Φοιτήτριας

Υπεύθυνη Δήλωση